Hoe weten we hoe je iets moet meten?

20-05-2016 Stel je voor hoe het zou zijn als je een wetenschappelijke ontdekking zou doen of iets zou uitvinden zonder metingen. Bijna onmogelijk. Maar het is niet genoeg om gewoon afspraken te maken over de meeteenheden. Ze moeten consequent, betrouwbaar en gestandaardiseerd zijn voor internationale samenwerking en interoperabiliteit. Er is een wetenschap op metingen en deze heet metrologie.

Vrijdag 20 mei is Wereld metrologie dag. Geïnspireerd door de snelheid van veranderingen in de wetenschap van metingen en de wereld om ons heen. Dit jaar is het evenement gewijd aan “Metingen in een dynamische wereld”. De dag, georganiseerd door het International Bureau of Weights and Measures (BIPM) en de International Organization of Legal Metrology (OILM) vraagt aandacht voor het belang van metrologie in wetenschappelijke ontdekkingen en innovatie, de industriële productie en de internationale handel, alsmede de verbetering van de kwaliteit van het leven en de bescherming van onze planeet. En dat is, simpel gezegd, omdat zonder betrouwbare metingen we zouden leven in een wereld vol onzekerheden en chaos.

Belang standaardisatie

Standaardisatie in metrologie gaat niet alleen over het definiëren van maateenheden. ISO/IEC Guide 99 biedt een internationale woordenschat van metrologie en een gemeenschappelijk referentiepunt voor wetenschappers en ingenieurs, docenten, beoefenaars en elk ander persoon of organisatie die betrokken is bij de planning of het uitvoeren van allerlei metingen.

Om consistentie te borgen bevatten veel ISO normen richtlijnen voor verschillende processen van de metingen,. “Metrologie is een van de pijlers van de kwaliteit in de infrastructuur” zegt Sean Mc Curtain, secretaris van het Comité ISO Conformity assessment. Bijvoorbeeld, als de metingen die u op een product voor sterkte uitvoert niet goed zijn, kan het breken of krijg je storing. Of als de oventemperatuur niet gekalibreerd is in de fabriek, kan het bakken fout gaan.

Daarom is metrologie een belangrijk onderdeel bij de bepaling van de overeenstemming van vele producten en vormt het de basis voor kalibratie en testen. Bovendien, zonder wettelijke metrologie zouden consumenten nooit zeker weten dat ze het juiste product of de juiste dienst krijgen. Hoe zou je anders weten dat 1 kilogram bloem, ook daadwerkelijk 1 kilogram is?

Metre convention

Zowel BIPM als OILM zijn actief betrokken bij ISO commissies die relevant zijn voor metrologie. Wereld metrologie dag is een jaarlijkse viering van de Metre Convention, ondertekend in Parijs op 20 mei 1875 door vertegenwoordigers van 17 landen. Dit is bedoeld om het kader voor wereldwijde samenwerking in de wetenschap van de meting en haar industriële, commerciële en maatschappelijke toepassingen in te stellen. Het oorspronkelijke doel van de Metre Convention was om wereldwijd voor uniformiteit te zorgen van de metingen. Vandaag in onze dynamische wereld blijft dit net zo belangrijk.

EMPIR Metrologische en andere meetuitdagingen

Vanzelfsprekend hebben veel normen raakvlakken met metrologie. Daarnaast is NEN ook betrokken bij het EMPIR project. Verschillende beleidsinitiatieven van de EU vragen om meer verbinding tussen onderzoek en normalisatie. In de context van metrologisch onderzoek werken CEN en CENELEC samen met EURAMET, de Europese Associatie van Nationale Metrologie Instituten.


Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie