ISO 9001 voor olie- en gassector voor publiek commentaar

13-03-2018 De olie- en gassector is complex, risicovol en staat bekend als kapitaalintensief. Sinds 2003 hanteert de sector een eigen kwaliteitsmanagementsysteemnorm voor toeleveranciers; ISO/TS 29001. Dit is een aanvulling op de algemene ISO 9001. De publicatie van ISO 9001:2015 was aanleiding voor de olie- en gassector om ISO/TS 29001 te herzien. Het normontwerp, ISO/DIS 29001, is momenteel voor commentaar beschikbaar. Belanghebbenden kunnen tot 7 mei 2018 hierop reageren.

ISO 9001:2015 biedt een op risico gebaseerd managementsysteemkader dat de olie- en gassector behoort te gebruiken als belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. De sector heeft besloten om ISO/TS 29001:2010 te herzien om volledig aan te sluiten bij ISO 9001:2015. Hiermee worden de nieuwste werkmethoden opgenomen en wordt een op risico gebaseerde benadering geïntroduceerd binnen de gehele toeleveringsketen.

Toegevoegde waarde

ISO 29001 volgt volledig ISO 9001:2015 en geeft aanvullende eisen en richtlijnen die van toegevoegde waarde zijn voor de olie- en gassector. Aanvullingen betreffen onder meer:

  • Implementatie van de ‘best practices’ van de sector met verifieerbare eisen en richtlijnen om de implementatie van een consistente procesbenadering (‘Plan-Do-Check-Act’) te waarborgen.
  • Waarborgen dat processen systematisch organisatorische en specifieke risico’s gerelateerd aan producten en diensten identificeren om de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties te garanderen.
  • Een bijlage over risicomanagement- en conformiteitsbeoordelingsprocessen die afnemers in staat stelt hun verificatiebetrokkenheid te selecteren en organisaties de mogelijkheid biedt hun verificatievereisten voor extern verkregen processen, producten en diensten te identificeren.
  • Het aanbieden van opties (datasheets) om de noodzaak te minimaliseren voor organisaties om elke keer dat ze producten en diensten contracteren specifieke documenten met kwaliteitsvereisten moeten opstellen.

Publieke commentaarronde

Het normontwerp van ISO 29001 is beschikbaar voor publiek commentaar. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl voor een exemplaar van het normontwerp en de verdere instructies voor het aanleveren van commentaar. Reacties kunnen worden gegeven tot 7 mei 2018. De ontwikkeling van ISO 29001 valt onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’.

Deze normcommissie bepaalt uiteindelijk de Nederlandse stem en het Nederlands commentaar op het normontwerp. Partijen die commentaar indienen krijgen terugkoppeling op welke wijze de commentaren zijn uitgebracht in de stemming.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie