ISO norm over duurzame bio-energie binnenkort voor publiek commentaar

19-06-2014 Met het besluit van de ISO-leden om het normontwerp ISO 13065 "Sustainability criteria for bioenergy" voor publiek commentaar te publiceren is een belangrijke mijlpaal bereikt. Naar verwachting komt ISO/DIS 13065 in augustus 2014 beschikbaar voor een driemaandse commentaarronde.

Al sinds 2010 wordt binnen de projectcommissie ISO/PC 248 gewerkt aan
ISO 13065. Deze internationale norm beschrijft de principes, criteria en indicatoren van duurzaamheid voor de toeleveringsketen van bio-energie om de beoordeling van milieu-, sociale en economische duurzaamheidsaspecten te bevorderen. De norm kan worden toegepast in de gehele toeleveringsketen of delen hiervan alsook in een enkel proces in de toeleveringsketen. De norm is van toepassing op alle vormen van bio-energie, ongeacht de grondstof, de geografische ligging, technologie of eindgebruik.

De toekomstige ISO 13065 stelt geen drempelwaarden of grenzen en schrijft geen specifieke processen of productiemethoden voor. Dit houdt in dat met alleen toepassing van deze norm de duurzaamheid van processen of producten niet kan worden bepaald. Ofwel, de norm geeft niet de definitie wat duurzaam is en wat niet; dit moet worden bepaald door de gebruiker van de norm of door derden. De norm kan ook worden gebruikt voor het vergelijken van verschillende bio-energieprocessen of -producten.

De reden dat het ruim vier jaar heeft geduurd alvorens een normontwerp voor publiek commentaar beschikbaar komt, had onder meer te maken met verschillende inzichten over de beoogde toepassing van de norm en de wijze waarop de principes, criteria en indicatoren moesten worden geformuleerd. Ruim honderd experts afkomstig van meer dan dertig landen, zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden, van over de hele wereld hebben gewerkt aan de norm. Dit schetst ook het beeld van de uitdaging waar ISO/PC 248 voor staat. De experts en andere belanghebbenden hebben zich nu via hun nationale normalisatie-instituten (de ISO-leden) uitgesproken om ISO 13065 voor publiek commentaar te publiceren.

De verwachting is dat ISO/DIS 13065 formeel in de loop van augustus 2014 wordt gepubliceerd. Alle geïnteresseerde partijen kunnen op dit normontwerp gedurende drie maanden commentaar indienen. De Nederlandse commentaren worden eerst besproken in de normcommissie 310 383 "Duurzaamheidscriteria voor biomassa". Zij stelt uiteindelijk vast welke commentaren als Nederlands commentaar worden ingediend. Mocht een bepaald commentaar niet worden overgenomen, dan wordt de indiener hiervan op de hoogte gebracht inclusief een korte motivatie.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over ISO 13065 of mogelijkheden voor deelname aan normcommissie 310 383 "Duurzaamheidscriteria voor biomassa" kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail jarno.dakhorst@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor informatie over deelname aan normcommissie "Duurzaamheidscriteria voor biomassa" kunt u contact opnemen met: Jarno Dakhorst

(015) 2 690 245

jarno.dakhorst@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie