In ontwikkeling: NEN 3656 Zeeleidingen

19-06-2014 Tussen land- en zeeleidingen in relatie tot wetgeving, constructie en beheer bestaan grote verschillen. NEN 3650:2012 serie kan daarom niet altijd worden toegepast op Zeeleidingen. Om deze reden heeft de Normcommissie Transportleidingen besloten tot de ontwikkeling van een apart deel voor Zeeleidingen.

Een nieuwe werkgroep van de normcommissie heeft de ontwikkeling ter hand genomen onder voorzitterschap van NOGEPA. NEN 3656 ‘Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee ‘ is geënt op de Nederlandse situatie en zal o.a. door de wetgever worden gebruikt t.b.v. haar vergunningenbeleid en handhaving.

NEN 3656 geeft minimum eisen die met betrekking tot veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, het in gebruik nemen, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen ter zee. De norm is van toepassing op Groep I buisleidingsystemen, bedoeld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en tot productiewaterleidingen in de olie- en gaswinning. Het normontwerp zal na de zomer de commentaarronde in gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkeling van NEN 3656 kunt u contact opnemen met het secretariaat van de normcommissie Transportleidingen: telefoon (015) 2 690 338 of e-mail sui.wan@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over de ontwikkeling van NEN 3656 kunt u contact opnemen met: Sui Wan

sui.wan@nen.nl

(015) 2 690 338

Normcommissies Energie

Energie