Informatiebijeenkomst ‘Europese normen voor algen en algenproducten’

05-04-2017 Op 23 mei 2017 wordt er van 12.30 – 17.30 uur een informatiebijeenkomst ‘Europese normen voor algen en algenproducten’ georganiseerd bij NEN. In Europees verband is in kaart gebracht of er, specifiek voor algen en algenproducten, normen moeten worden ontwikkeld. Tijdens deze informatiemiddag informeren wij u graag over het Europese werkprogramma dat hieruit is voortgekomen.

De Europese Commissie heeft in 2016 opdracht (en financiën) aan CEN gegeven (zogenoemd Mandaat) om in een periode van vijf jaar normen voor algen en algenproducten te ontwikkelen. Belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over Europese normen met een nieuw op te richten NEN-normcommissie.

Informatiebijeenkomst

Deze informatiebijeenkomst is interessant voor bedrijven, instituten of instanties die betrokken zijn bij productie en/of toepassing van algen in industrieën zoals de voedingsindustrie, veehouderij, cosmetica, farmacie, of in producten materialen en energie.

CEN/TC ‘Algae’

Momenteel is er op Europees niveau een nieuwe CEN Technical Committee (CEN/TC) 'Algae' in oprichting. NEN zal het secretariaat van deze nieuwe CEN/TC gaan voeren en de voorzitter leveren.

Met het oog op deze nieuwe CEN/TC ‘Algae’ wordt er ook een Nederlandse schaduwcommissie opgericht (NEN-normcommissie). Vanuit deze NEN-normcommissie wordt het toekomstige werkprogramma vanuit Nederland gevolgd en worden experts en delegaties ingezet om het werkprogramma uit te voeren en hierover, in Europa, mee te praten. De eerste leden voor deze NEN-normcommissie hebben zich al aangemeld.

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelding van de informatiebijeenkomst gaat u naar de website.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail energy@nen.nl.


 

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie