Internationale norm met duurzaamheidscriteria voor bio-energie naar laatste fase

13-02-2015 Afgelopen najaar heeft het normontwerp van ISO 13065 'Sustainability criteria for bioenergy' voor publiek commentaar gecirculeerd. Landen konden stemmen of het document van voldoende kwaliteit was om door te gaan naar de volgende fase en konden commentaren op dit normontwerp indienen. Er bleek voldoende steun te zijn om door te gaan naar de volgende fase. Verscheidene landen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt commentaren in te dienen om de norm op onderdelen aan te passen. Tijdens de vergadering van ISO/PC 248 "Sustainability criteria for bioenergy", die van 19 t/m 23 januari 2015 plaatsvond in Berlijn, zijn deze commentaren besproken.

ISO 13065 beschrijft de principes, criteria en indicatoren voor de bio-energieleveringsketen om de beoordeling van milieu-, sociale en economische aspecten van duurzaamheid te vergemakkelijken. Drie werkgroepen onder ISO/PC 248 dragen bij aan de verschillende hoofdstukken in de norm. Een werkgroep richt zich specifiek op de principes, criteria en indicatoren op basis van de drie pijlers van duurzaamheid. Een tweede werkgroep werkt de eisen uit ten aanzien van de berekeningsmethode, beoordeling en vergelijking van broeikasgasemissies. Een derde werkgroep houdt zich bezig met de overige onderdelen van de norm, zoals introductie, toepassingsgebied, termen en definities, traceerbaarheid en vergelijkbaarheid. Daarnaast wordt er gezamenlijk gewerkt aan een hoofdstuk met overkoepelende eisen en aanbevelingen voor de gebruiker van de norm.

Tijdens de vergadering in Berlijn hebben de werkgroepen alle commentaren kunnen behandelen. Op bepaalde punten heeft dit geleid tot aanpassing van de norm. Ook Nederland had commentaren ingediend op het normontwerp die ten dele zijn overgenomen. Het herformuleren van een aantal indicatoren werd als te ingrijpend ervaren, gezien het consensusproces dat hieraan vooraf was gegaan. De komende maand wordt gebruikt om de laatste puntjes op de 'i' te zetten en vervolgens beoordeelt de 'editing committee' nog een keer de volledige normtekst op onder meer consistentie. De verwachting is dat voor de zomer het normontwerp voor de laatste stemronde zal circuleren, waarbij landen alleen maar voor of tegen publicatie kunnen stemmen; technische commentaren worden niet meer in behandeling genomen.

In Berlijn is ook gediscussieerd of er een aanvullend document zou moeten worden ontwikkeld waarin de activiteiten van het verificatieproces worden beschreven, ongeacht of verificatie door de eigen organisatie plaatsvindt (1e partij verificatie), door de afnemer (2e partij verificatie) of door een onafhankelijke instelling (3e partij verificatie). Door het verificatieproces te beschrijven wordt bewerkstelligd dat een consistente, uniforme aanpak wordt gehanteerd bij de implementatie van de norm, wat de dubbelzinnigheid verkleind en het vertrouwen vergroot. De conclusie van de discussie was dat men graag eerst praktijkervaring verzameld over het gebruik van de norm en op basis daarvan de behoefte bepaald voor eventueel aanvullende documenten.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie of mogelijkheden voor deelname aan de normcommissie 310 383 ‘Duurzaamheidscriteria voor biomassa’ kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie,

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met:Jarno Dakhorst consultant NEN Energie;.

energy@nen.nl

(015) 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie