Internationale norm voor duurzame bio-energie ter commentaar gepubliceerd

17-09-2014 Het normontwerp ISO 13065 ‘Sustainability criteria for bioenergy’ is gepubliceerd voor publiek commentaar. Nederlandse partijen kunnen tot en met 31 oktober a.s. commentaar indienen op dit normontwerp. De ingediende commentaren worden besproken in de normcommissie 310 383 ‘Duurzaamheidscriteria voor biomassa’, die uiteindelijk het Nederlands commentaar en stemadvies vaststelt.

ISO 13065 zal de principes, criteria en indicatoren beschrijven van duurzaamheid voor de toeleveringsketen van bio-energie om de beoordeling van milieu-, sociale en economische duurzaamheidsaspecten te bevorderen. De norm is zodanig opgezet dat het ook kan worden gebruikt voor het vergelijken van verschillende bio-energieprocessen of -producten.

Geen definitie van duurzaamheid

In ISO 13065 worden geen drempelwaarden en geen specifieke processen of productiemethoden voorgeschreven. Dit houdt in dat de duurzaamheid van processen of producten niet kan worden bepaald met alleen toepassing van deze norm. Ofwel, de norm geeft niet de definitie van wat duurzaam is en wat niet; dit moet worden bepaald door de gebruiker van de norm, of door derden. Hierbij kan men denken aan eigen duurzaamheidsmaatstaven, de leveringsvoorwaarden van de klant of wet- en regelgeving.

Voor wie

De internationale norm is van toepassing op alle vormen van bio-energie, ongeacht de grondstof, de geografische ligging, technologie of het eindgebruik. De norm kan worden toegepast in (delen van) de gehele bio-energieketen alsook in een enkel proces ervan. Het betreft onder meer producenten van biomassa inclusief reststromen, bedrijven die de biomassa in een of meer stappen verwerken tot brandstof, partijen die in de keten als handelaar optreden, en bedrijven die de brandstof omzetten in nuttige energie. Ook voor beheerders van certificatieschema’s en voor overheidsinstanties (bijv. vergunningverleners, subsidieverstrekkers) biedt ISO 13065 handvatten door het beschrijven van breed gedragen duurzaamheidscriteria.

Meer informatie

Voor het indienen van commentaar, inhoudelijke informatie of mogelijkheden voor deelname aan de normcommissie 310 383 ‘Duurzaamheidscriteria voor biomassa’ kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail jarno.dakhorst@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie