Internationale normalisatie voor 'coalbed methane' opgestart

17-07-2013 Binnen ISO is een technische commissie opgestart op het gebied van steenkoolgas (ISO/TC 263 ‘Coalbed methane (CBM)’) onder leiding van China. Deze technische commissie gaat normen ontwikkelen op het gebied van opsporing, ontwikkeling, productie en toepassing van CBM. Recentelijk zijn de eerste voorstellen voor toekomstige normen gepresenteerd. Op 8 en 9 oktober 2013 komt ISO/TC 263 in Berlijn voor de tweede keer bijeen en worden de verdere details besproken.

Voor Nederlandse partijen kan het interessant zijn om aan te sluiten bij deze internationale ontwikkeling in de mondiale energievoorziening. Belanghebbenden kunnen hun interesse aangeven bij NEN.

CBM is een vorm van aardgas dat word gewonnen uit kolenlagen. De normvoorstellen die inmiddels zijn ingediend betreffen:

  • 'Method of determining coalbed methane content’: Deze norm beschrijft de specificaties voor het bepalen van CBM-gehalte met inbegrip van de toepassingsvoorwaarden, de (operationele) technische eisen en het nemen van steenkoolbodemmonsters.
  • ‘Terminology of coalbed methane exploration and exploitation’: Deze norm beoogt tot een gemeenschappelijk terminologie te komen op het gebied van steenkoolgasopsporing en -winning.
  • ‘Integrated pillarless co-extraction of coal and gas’: Deze norm beschrijft de termen en definities, de toepassingsvoorwaarden, de technische eisen en de constructie-eisen van de geïntegreerde, steunpijlerloze winning van steenkool en gas.
  • ‘Security delivery system of gas-water two-phase flow of low concentration coal mine gas’: Deze norm gaat in op de ontwerpeisen, het debuggen en de besluitvorming, de veiligheidscontrole, de bouw en de acceptatie voor het beveiligingsleveringssysteem van gas-water tweefasenstroming van lage concentratie kolenmijngas.

De verwachting is dat in de komende periode meer voorstellen voor normen op het gebied van CBM worden ingediend. Ook Nederlandse partijen kunnen voorstellen presenteren die van belang zijn voor de opsporing, ontwikkeling, productie en toepassing van CBM.

Deelname

Door deelname aan de activiteiten van deze technische commissie kunnen belanghebbenden: mede de inhoud van de internationale afspraken bepalen; voorloper zijn in de verdere mondiale CBM ontwikkelingen; en toegang krijgen tot een internationaal netwerk.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deelname aan normalisatieactiviteiten op het gebied van CBM: Jarno Dakhorst, consultant Energiewinning.

(015) 2 690 245

jarno.dakhorst@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie