Internationale normen in de maak voor schonere stookolie

25-07-2018 Het jaar 2020 nadert snel, ook voor de scheepvaartsector. Dan mag volgens de nieuwe regeling van het Internationale Maritime Organisatie (IMO) stookolie voor de scheepvaart nog slechts 0,5% zwavel bevatten. Eind september worden de toekomstige normen voor zowel aardgas als reguliere stookolie besproken. Belanghebbenden kunnen deelnemen en hun invloed uitoefenen op deze internationale ontwikkelingen.

Scheepvaart is, per ton getransporteerd materiaal, de minst vervuilende vervoerssector. Toch wordt er – zeker op volle zee – nog vaak brandstof gebruikt die vergeleken met normale autodiesel vele malen viezer is. Schonere kwaliteit van de zogenaamde 'marine fuel' wordt nu afgedwongen door afspraken binnen de IMO, een agentschap van de Verenigde Naties. Scheepseigenaren worden onder druk gezet om emissies naar beneden te brengen en om innovaties toe te passen voor milieuvriendelijkere schepen en diensten in de maritieme industrie. Dat kan door het installeren van wasinstallaties op schepen of het gebruik van een verbeterde brandstofkwaliteit. De verbeterde brandstofkwaliteit is vastgelegd in de norm ISO 8217.

ISO vergaderweek

De verplichting om naar normale dieselkwaliteit (0,01% zwavel) te gaan is al ingezet doordat de nieuwe ISO 8217 nu een limiet van 1% stelt. De gevolgen voor de verdere verlaging, zoals bijvoorbeeld voor het smeergedrag, worden nu bediscussieerd binnen ISO. Ook de effecten van de toevoeging van biodiesel (dat bijna geen zwavel bevat) en het voorkomen van bijmenging staan ter discussie. Op de vergadering van ISO/TC 28 eind september 2018 zal ‘marine fuel’ het hoofdthema zijn. Kwaliteitsnormen voor vloeibaar aardgas als voor reguliere stookolie zijn hierbij het onderwerp van het gesprek. De resultaten daarvan zullen dan snel ter stemming moeten gaan om nog tijdig genoeg gepubliceerd te kunnen worden zodat de markt internationaal de norm tijdig kan gaan gebruiken.

Meer informatie en deelnemen

Voor meer informatie over normalisatie rondom stookolie of brandstoffen kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie, telefoon 015 2 690 326, of e mail energy@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van ‘marine fuel’ in september of in de normcommissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie neem contact op met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie.

energy@nen.nl

015 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie