Internationale normen voor "Arctic operations"

17-04-2014 Een toenemend aantal olie- en gasbedrijven richt zich op het Arctisch gebied. Barre weersomstandigheden en het gebrek aan praktische ervaring in koude gebieden leiden tot grote uitdagingen voor bedrijven om activiteiten te ontplooien in deze gebieden. In de afgelopen decennia heeft de olie- en gasindustrie zeer waardevolle praktische kennis en ervaring opgedaan.

Aan de ene kant in onshore projecten in koude gebieden en aan de andere kant offshore projecten in meer gematigde gebieden. De vervolgstap is om de bestaande praktische ervaring en oplossingen uit te bouwen en om te zetten in internationale normen. Deze normen dienen rekening te houden met de specifieke milieuomstandigheden in Arctisch gebieden en dienen te helpen bij het bepalen van aanvaardbare veiligheids- en beschermingsniveaus voor alle faciliteiten en processen die verbonden zijn met Arctische activiteiten.

Normen in ontwikkeling

Om dit te bewerkstellingen is onder ISO/TC 67 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries" twee jaar geleden een nieuwe subcommissie opgericht, ISO/TC 67/SC 8 "Arctic operations" onder Russisch leiderschap.

Deze subcommissie heeft tot doel normen te ontwikkelen die zijn gerelateerd aan de exploratie, productie en verwerking van koolwaterstoffen in onshore en offshore Arctische gebieden, en andere locaties gekenmerkt door lage omgevingstemperaturen en de aanwezigheid van ijs, sneeuw en/of permafrost. Momenteel wordt gewerkt aan de volgende normen:

  1. ISO 18819, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Escape, evacuation and rescue from offshore installations
  2. ISO 18820, Petroleum and natural gas industries – Arctic Operations – Environmental monitoring for offshore exploration
  3. ISO 18861, Petroleum and natural gas industries – Arctic Operations – Working environment
  4. ISO 19067, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Physical environmental data for arctic operations
  5. ISO 19257, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Material requirements for arctic operations
  6. ISO 19279, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Ice management
  7. Herziening ISO 19906, Petroleum and natural gas industries – Arctic offshore structures

Daarnaast wordt binnenkort gestart met de herziening van ISO 19901-6, Petroleum and natural gas industries – Specific requirements for offshore structures – Part 6: Marine operations waarin ook een link is met operaties in het Arctisch gebied

Nederlandse inbreng

Nederland heeft een sterke positie, goede expertise en een bekende naam in de offshore industrie (bijv. baggeren, scheepsbouw en maritieme operaties). Verschillende bedrijven en instellingen zijn actief over de hele wereld om de olie- en gasindustrie te dienen. Hun kennis en ervaring in de verschillende aspecten van koude gebieden en de offshore exploratie dragen bij om, samen met belanghebbenden uit andere landen, internationale normen te ontwikkelen voor Arctische en andere koude gebieden. Verscheidene experts participeren in de internationale werkgroepen om hun bijdrage te leveren aan de internationale normen.

De activiteiten van ISO/TC 67/SC 8 worden door Nederland ook actief gevolgd door de normcommissie "Arctic operations". Deze commissie komt ten minste voorafgaand aan elke ISO/TC 67/SC 8 meeting bijeen. Hier wordt dan de voortgang besproken van de werkgroepen die de internationale normen ontwikkelen en worden de Nederlandse standpunten bepaald.

Meedoen?

Door deelname aan normalisatie voor Arctic operations kunnen belanghebbenden mede de inhoud van de internationale afspraken bepalen; voorloper zijn in de verdere internationale ontwikkelingen op dit gebied; en toegang krijgen tot een toegewijd internationaal netwerk.

Voor meer informatie over normalisatie op het gebied van Arctic operations en mogelijkheden om deel te nemen kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, NEN Energie, e-mail jarno.dakhorst@nen.nl of telefoon (015) 2 690 245.
Overige informatie

Bekijk ook de folder: Arctic operations and technology, Joint industry research and standardization, voor meer achtergrond informatie.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over normalisatie op het gebied van Arctic operations en mogelijkheden om deel te nemen kunt u contact opnemen met: Jarno Dakhorst

jarno.dakhorst@nen.nl

(015) 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie