Internationale normen voor CNG en LNG tankstations ter commentaar

16-01-2014 De normontwerpen van de internationale normen voor CNG (ISO/DIS 16923) en LNG (ISO/DIS 16924) tankstations voor voertuigen zijn gepubliceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor rijden op aardgas. Nederlandse belanghebbenden kunnen de normontwerpen tot 3 maart 2014 van commentaar voorzien. Het doel is dat de definitieve normen in het eerste kwartaal van 2015 beschikbaar zijn.

De opname van aardgasvoertuigen, zowel op gecomprimeerd aardgas (CNG) als vloeibaar aardgas (LNG), neemt wereldwijd toe. Deze toename vereist ook een degelijke CNG en LNG infrastructuur inclusief aardgastankstations voor voertuigen. Binnen ISO ontwikkelt een specifiek daarvoor opgerichte technische commissie internationale normen voor zowel CNG als LNG tankstations om de industrie te faciliteren in de uitrol van een netwerk van aardgastankstations.

Inhoud van de normen

ISO/DIS 16923 en ISO/DIS 16924 specificeren het ontwerp, de installatie, het beheer, de inspectie en het onderhoud van CNG, LNG en LCNG tankstations voor voertuigen inclusief toebehoren, veiligheids- en beheersingsinstrumenten. De norm is onder meer van toepassing op tankstations voor publiek (bemand of onbemand) en privaat toegankelijke tankstations, tankstations met vaste en mobiele opslag, en tankstations waar ook andere brandstoffen kunnen worden getankt.

Internationale betrokkenheid

De technische commissie die deze internationale normen ontwikkelt bestaat uit experts van alle continenten van de wereld. Nederland voert het secretariaat van deze technische commissie. De normen worden ook ondersteund door NGV Global, de internationale brancheorganisatie voor aardgasvoertuigen. In feite heeft NGV Global het proces geïnitieerd om tot internationale normen te komen teneinde haar leden praktische handvatten te bieden voor haar activiteiten.

Nederlandse inbreng

Nederland heeft al de nodige ervaringen met het opstellen van de richtlijnen voor CNG en LNG tankstations met PGS 25 ‘Aardgas – Afleverinstallaties [van CNG] voor motorvoertuigen’ en PGS 33-1 ‘Aardgas – Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG)’. Deze ervaringen zijn ook ingebracht in het ISO-proces. Evenzo bieden de toekomstige ISO-normen weer handvatten om de Nederlandse richtlijnen te harmoniseren met de mondiale stand der techniek.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of het indienen van commentaren: Jarno Dakhorst, consultant Energie.

(015) 2 690 245

jarno.dakhorst@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie