Internationale normen voor CNG- en LNG-tankstations Europees aanvaard

08-05-2018 Eind 2016 heeft ISO twee normen gepubliceerd die het rijden op aardgas bevorderen. Het betreft hier ISO 16923 voor het vullen met gecomprimeerd aardgas (CNG) en ISO 16924 voor het vullen met vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). Deze ISO-normen zijn nu ook Europees aanvaard en worden daarmee de nationale norm in 34 Europese landen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de Europese ambities naar een schoner transport.

In 2014 is de Europese richtlijn voor de uitrol van de infrastructuur van alternatieve brandstoffen (Richtlijn 2014/94/EU) gepubliceerd als onderdeel van de 'Clean Power for Transport' pakket. Aardgas (CNG en LNG) is hierin als een van de alternatieve brandstoffen aangemerkt. Aardgas is in vergelijking met andere fossiele brandstoffen schoner (minder uitstoot van NOx, SOx, fijnstof en CO2) en stiller bij verbranding in de motor. Voertuigen op aardgas dragen zodoende bij aan verbetering van de lokale luchtkwaliteit en aan het Parijs Akkoord om klimaatverandering te beperken. Dat laatste kan worden versterkt, indien gebruik wordt gemaakt van biomethaan, dat een hernieuwbaar gas is.

Normalisatieverzoek

In Richtlijn 2014/94/EU wordt ook verwezen naar technische specificaties die de interoperabiliteit van de infrastructuur van alternatieve brandstoffen moeten borgen. De Europese Commissie heeft de Europese organisaties voor normalisatie verzocht om Europese normen te ontwikkelen die invulling geven aan deze technische specificaties (via normalisatieverzoek M/533).

De Europese stakeholders vonden de gepubliceerde ISO-normen toereikend en zagen geen noodzaak aparte Europese normen te ontwikkelen. De Europese aanvaarding is succesvol verlopen en de ISO-normen zijn vanaf nu verkrijgbaar als NEN-EN-ISO 16923 en NEN-EN-ISO 16924. In beide normen is een toelichting opgenomen met verwijzing naar het normalisatieverzoek en de Europese normen op het gebied van brandstofkwaliteit en markering aan de pomp.

De Europese Commissie wil, door middel van gedelegeerde handelingen, de interoperabiliteitsaspecten in deze normen bindend gaan verklaren. NEN, die het secretariaat van de technische commissie voert, is nauw betrokken bij dit proces.

Meer informatie

De normcommissie 'LNG/CNG installaties en equipment' is onder meer verantwoordelijk voor de normen op het gebied van aardgasvulstations. Voor deelname aan deze normcommissie of voor meer informatie, neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 245.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie.

energy@nen.nl

015 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie