Laat je inspireren op de Better Biomass netwerkmiddag op 20 maart

27-02-2017 Met het Better Biomass-certificaat tonen organisaties aan dat de biomassa die zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken voldoet aan internationaal erkende duurzaamheidscriteria.

Op de Better Biomass netwerkmiddag wordt het geactualiseerde Better Biomass certificatiesysteem gepresenteerd en geven Better Biomass gecertificeerde bedrijven een toelichting op hun drijfveren voor certificatie. De netwerkmiddag vindt plaats bij NEN in Delft op maandag 20 maart 2017; er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie over het programma en het registratieformulier is hier te vinden.

Biomassa wordt in toenemende mate ingezet om elektriciteit of warmte op te wekken, brandstoffen te produceren of voor bio-based producten. Hiermee wordt ingespeeld op thema’s als klimaatverandering, energieleveringszekerheid en transitie naar een circulaire (biobased) economie. Het is belangrijk dat aantoonbaar kan worden gemaakt dat de biomassa die hiervoor wordt gebruikt op een duurzame wijze is verkregen en verwerkt door de gehele handelsketen. De duurzaamheidscriteria en traceerbaarheidseisen hiervoor zijn vastgesteld door een breed samengestelde werkgroep onder begeleiding van NEN en gepubliceerd in de norm NTA 8080.
In het Better Biomass certificatieschema zijn de spelregels voor certificatie opgenomen, zodat op onafhankelijke wijze wordt beoordeeld dat aan de duurzaamheidscriteria en traceerbaarheidseisen wordt voldaan.

Voorafgaand aan de Better Biomass netwerkmiddag vindt de Better Biomass ledendag plaats voor certificaathouders en andere leden. De leden gaan onder meer het logo bepalen dat voor communicatiedoeleinden mag worden ingezet. Meer informatie over het Better Biomass lidmaatschap is te vinden op www.betterbiomass.org.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen via energy@nen.nl.
Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie