Mondiale norm voor certificeren van energiemanagementsystemen ter commentaar gepubliceerd

21-05-2019 De mondiale norm voor energiemanagementsystemen, ISO 50001, is sinds enkele maanden beschikbaar. Deze norm is bedoeld voor bedrijven die hun wettelijk verplichte energieplan meer handen en voeten willen geven. Voor bedrijven die een onafhankelijke beoordeling op hun energieplan willen heeft NEN een nieuwe mondiale norm voor commentaar beschikbaar, ISO 50003 'Energiemanagementsystemen - Eisen voor entiteiten die audits en certificering van energiemanagementsystemen verzorgen'. Energiemanagers en hun auditors kunnen de norm opvragen bij NEN.

Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst eisen worden gesteld aan energiebeheer en het daarmee samenhangende energiemanagementsysteem (EnMS). De wetgever en het publiek vragen meer energiebewustheid. Plannen moeten worden ingebed in een bestaand kwaliteits- of milieumanagementsysteem en dienen onafhankelijk getoetst te worden.

Eisen aan certificatie

ISO 50003 'Energiemanagementsystemen - Eisen voor entiteiten die audits en certificering van energiemanagementsystemen verzorgen' stelt eisen voor organen die audits en certificatie van energiemanagementsystemen aanbieden. Het gaat hier om competentie, consistentie en onafhankelijkheid van de certificerende instellingen. Deze instellingen, maar ook organisaties met een energiemanagementsysteem worden daarom uitgenodigd kritisch te kijken naar de eisen die aan auditors of de certificatie worden gesteld. De norm is specifiek voor EnMS en stelt daarmee wellicht extra eisen.

Deelname normcommissie

Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de normcommissie 'Energie-efficiency en energiediensten'. Deze commissie is verantwoordelijk voor de sets van normen voor energiemanagement. Hierbij worden afspraken gemaakt over hoe bedrijven het beste energie kunnen besparen en spelen dus direct in op de actualiteit.

Meer informatie en commentaar geven

Voor meer informatie over de norm, of de tekst van ISO 50003 'Energiemanagementsystemen - Eisen voor entiteiten die audits en certificering van energiemanagementsystemen verzorgen' kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 326 of e-mail mm@nen.nl.

Voor meer informatie over EnMS normen: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

015 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie