NEN 1059 voor gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie gepubliceerd

19-06-2019 De nationale norm NEN 1059:2019 ‘Gasvoorzieningssystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie’ is op basis van de Europese normen voor gasdrukregeling en -beveiliging opgesteld.

NEN 1059 bevat de relevante functionele eisen voor gasdrukregel- en/of meetopstellingen die onderdeel zijn van een gastransport- en gasdistributiesysteem en aansluitleidingen.
Deze nieuwe norm vervangt de versie uit 2010. In de nieuwe norm zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen.

Activiteitenregeling milieubeheer

NEN 1059 is opgenomen in Artikel 3.9 van de Activiteitenregeling milieubeheer. De Activiteitenregeling is (nog) niet aangepast en verwijst naar de paragrafen 7.1 tot en met 7.3.3, 8.1 tot en met 8.8.2, 9.1 tot en met 9.4 en 11.3 van NEN 1059:2010. Door een wijziging in de hoofdstukindeling zijn de verwijzingen naar deze paragrafen niet van toepassing op de 2019 versie. Het wordt geadviseerd om voor deze specifieke paragrafen nog de versie uit 2010 te hanteren tot dat de wetgeving is aangepast.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, consultant Energie, telefoon 015 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Gasdrukregeling en -beveiliging’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen op dit gebied, onder andere op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl

Norm

NEN 1059:2019 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel...

NEN 1059 bevat relevante functionele eisen voor gasdrukregel- en/of meetopstellingen die onderdeel zijn van een gastransport- en gasdistributiesysteem en van aansluitleidingen. Deze norm is van toepassing op het ontwerp, de materialen, de bouw, het b...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie