NEN bundelt normalisatieactiviteiten voor LNG en CNG installaties en uitrusting

01-11-2013 Nationaal en internationaal vinden vele ontwikkelingen plaats op het gebied van LNG en CNG (resp. vloeibaar gemaakt en gecomprimeerd aardgas). In een eerder nieuwsbericht (zie onderaan) is een overzicht gegeven van de verscheidene normalisatieactiviteiten die op het gebied van LNG installaties en uitrusting plaatsvinden.

In internationaal verband vinden deze activiteiten in verschillende ISO-commissies plaats, waarbij met name ISO/TC 67/WG 10 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries – LNG installations and equipment" en ISO/PC 252 "Natural gas fuelling stations for vehicles" kunnen worden genoemd.

Momenteel worden deze ontwikkelingen nationaal nog gevolgd door twee verschillende groepen. Aangezien de reikwijdte van deze groepen elkaar technisch aanvullen en deze commissies deels dezelfde belanghebbenden bevatten is besloten om de groepen samen te voegen tot een nieuw normplatform "LNG en CNG installaties en uitrusting".

Met het bundelen van deze normalisatieactiviteiten wordt beoogd dat er een betere uitwisseling en afstemming plaatsvindt tussen upstream en downstream activiteiten en tussen grootschalige en kleinschalige toepassingen. Voorts speelt mee dat nationaal ontwikkelingen plaatsvinden, zoals de ontwikkeling van de PGS 33 reeks voor LNG vulstations, die internationaal kunnen worden ingebracht. Evenzo kunnen internationale ontwikkelingen bijdragen aan nationale documenten, zodat gebruikt wordt gemaakt van mondiaal overeengekomen eisen en richtlijnen en het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Voor belanghebbende wordt het dus efficiënter om de ontwikkelingen te volgen, hierop invloed uit te oefenen en toegang te krijgen tot een internationaal netwerk.

Om geïnteresseerde partijen te informeren over de ontwikkelingen wordt binnenkort een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de bestaande en in ontwikkeling zijnde normen op het gebied van LNG en CNG installaties en uitrusting. Ook wordt de gelegenheid geboden om zelf met ideeën te komen waaraan in Nederland behoefte is om de markt voor LNG en CNG verder te ontwikkelen en waaraan (inter)nationale normen een bijdrage kunnen leveren.

Lees ook:
Internationale normen voor LNG goed op dreef

Meedoen?

Indien u belangstelling heeft voor deelname aan deze informatiebijeenkomst kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar energy@nen.nl. U wordt dan uitgenodigd voor de bijeenkomst zodra de datum is vastgesteld.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over normalisatie op het gebied van LNG installaties en uitrusting en/of om deel te nemen aan de commissie: Jarno Dakhorst

(015) 2 690 245

jarno.dakhorst@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie