NEN gaat eisen aan coating van LPG-tankwagens vastleggen: deelnemers gezocht

20-09-2013 NEN gaat, in samenwerking met de Vereniging Vloeibaar Gas, eisen opstellen voor de coating van LPG-tankwagens. Het gaat hierbij om (veiligheids)eisen voor de brandwerende bekleding. Er is geen wettelijke regeling ten aanzien van de kwaliteitseisen voor coating van LPG-tankwagens. Omdat kwaliteitsborging toch van belang is, zowel voor fabrikanten als voor gebruikers, worden nu afspraken vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA).

Met een NTA is het bevoegde gezag in staat om in vergunningen maatregelen voor te schrijven die risicoreducerend zijn.

Waarom een NTA en geen ontwerpbesluit vanuit overheid?

In het ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer was ten aanzien van de brandwerende
coating van LPG-tankwagens het type en de wijze waarop het aangebracht moet zijn omschreven. Hittewerende bekleding aan LPG-tankwagens blijkt, wegens strijd met Europese regelgeving, echter niet wettelijk afdwingbaar te zijn. Aangezien het voorschift van hittewerende bekleding het belangrijkste onderdeel van het ontwerpbesluit vormde, heeft de staatssecretaris het ontwerpbesluit ingetrokken. Externe veiligheidsdoelen worden nu op andere wijze in regelgeving vormgegeven. Hierdoor is de mogelijkheid vervallen om de kwaliteitsborging van hittewerende bekleding in een wettelijke regeling vast te leggen.

Inhoud afspraken

De NTA beschrijft de hele constructie inclusief bevestiging(en) en bestaat minstens uit de volgende onderdelen:

  • toepassingsgebied en randvoorwaarden;
  • beschrijving van de verschillende functies van de coating;
  • de essentiële eisen waaraan moet worden voldaan;
  • testen;
  • vereiste keuringsmodules.

Invloed uitoefenen door deelname aan werkgroep

Deze NTA is van belang voor partijen die werkzaam zijn in de LPG- of coating-industrie, of fabrikanten van tankwagens. Zij kunnen invloed uitoefenen op de vast te leggen afspraken door deel te nemen aan de werkgroep. Deze werkgroep komt in de komende maanden een aantal keer bijeen. Naar verwachting is de NTA in april 2014 gereed.

Wat is een NTA?

Een NTA is een Nederlands Technische Afspraak die in tegenstelling tot een NEN-norm een korte ontwikkeltijd heeft. Het gaat om eisenstellende afspraken tussen twee of meer belanghebbende partijen zonder openbare commentaarronde.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelname of aanmelding, neem contact op met NEN Standards, Bart van Cleef. Aanmelden voor de werkgroep kan tot 1 november 2013.

(015) 2 690 169

bart.vancleef@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie