NEN organiseert webinar ’Hoe versnellen we de energietransitie?’

12-06-2017 NEN organiseert op 27 juni een gratis webinar over de energietransitie. In het webinar stelt NEN zes thema's aan de orde waarvoor normalisatie nodig is om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. Deelname aan het webinar staat open voor alle partijen die een rol (willen) spelen in de energietransitie in samenwerking met andere spelers.De overgang naar een koolstofarme energievoorziening brengt een grote verandering in het gehele energielandschap. Het gaat hierbij zowel om de ruimtelijke inpassing als op sociaaleconomisch vlak. Het vaststellen van breed gedragen afspraken (normen) heeft al decennia een bijdrage geleverd aan een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

 

Thema's

Aan de hand van zes heldere thema’s bespreekt NEN welke nieuwe afspraken nodig zijn om producten en diensten ten behoeve van de energietransitie sneller in de markt te zetten. Veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid blijven hierbij belangrijke uitgangspunten. Het betreft de volgende thema's:

  • Interoperabiliteit tussen energiesystemen (onder meer: 'elektronen ontmoeten moleculen')
  • Versnellen van innovaties en marktintroducties
  • Borgen van inpasbaarheid in huidig boven- en ondergrondse ruimte en infrastructuur
  • Sociale innovatie en maatschappelijke betrokkenheid
  • Verifieerbaarheid en transparantie van energie- en CO2-prestaties
  • Integratie met andere systeemontwikkelingen en transities

Het webinar is bedoeld voor ondernemers, beslissers en beleidsmakers bij multinationals, start-ups, overheden, het maatschappelijk middenveld, onderzoeksinstellingen en andere partijen die zich bezighouden met energietransitie. Tijdens het webinar worden praktische voorbeelden gegeven. Tevens is er volop gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te delen.

Het webinar vindt plaats op dinsdag 27, van 11.00 tot 12.00 uur. Aanmelden voor het gratis webinar kan via www.nen.nl/webinar-energie.

Meer informatie

Het webinar maakt deel uit van het opstellen van de normalisatieagenda voor de energietransitie.

In de infographic ‘Hoe realiseren en versnellen we de energietransitie’ leest u meer informatie over de afspraken die nodig zijn.

Op www.nen.nl/energietransitie kunt u 'whitepapers' downloaden die ten behoeve van de energieagenda zijn opgesteld.

Voor informatie, deelname aan normalisatie of delen van uw ideeën kunt u contact opnemen met NEN Energie, telefoon (015) 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over de webinar kunt u contact opnemen met de afdeling NEN Energie.

(015) 2 690 326

energy@nen.nl


Normcommissies Energie

Energie