NEN themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’

28-11-2017 NEN organiseert op dinsdag 19 december 2017 de themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’. Geïnteresseerde partijen worden tijdens deze dag geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Daarnaast wordt een drietal inspirerende workshopsessies aangeboden, waarin deelnemers met elkaar aan de slag gaan om de verdere uitrol te bespoedigen.

De energietransitie in de transportsector leeft. De media staan vol met berichten over elektrisch rijden, het verbannen van diesel- en benzineauto's, het rijden op waterstof, het varen op LNG, het vliegen op biobrandstoffen, etc. Mobiliteit is een van de vier transitiepaden beschreven in de Energieagenda. Nederlandse belanghebbenden hebben hun visie hierop onder meer vastgelegd in de Brandstofvisie met LEF, die deel uitmaakt van deze agenda.

Interoperabiliteit

Via regelgeving enerzijds en financiële stimuleringsmiddelen anderzijds worden de EU lidstaten aangezet te investeren in een landelijk dekkende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor wegvervoer en binnenvaart. Interoperabiliteit is hierbij een belangrijk aspect: door heel Europa behoort men probleemloos te kunnen tanken of laden, zonder gedoe met verschillende koppelstukken of stekkers. De Europese Commissie heeft de Europese organisaties voor normalisatie dan ook verzocht hierover afspraken te maken.

Veiligheid

Een ander belangrijk aspect voor een succesvolle uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen is veiligheid. Inzicht in risico's en bijbehorende beheers- en mitigerende maatregelen zijn essentieel als ook het veilig handelen door competente personen. Hierover worden zowel op nationaal niveau als Europees of mondiaal niveau afspraken gemaakt met onder andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en hulpdiensten. Het is evident dat goede afstemming tussen deze gremia noodzakelijk is ten behoeve van harmonisatie.

Aanvullende afspraken

NEN wil deze themadag aangrijpen om samen met geïnteresseerden partijen van gedachten te wisselen welke aanvullende afspraken nodig zijn om de uitrol van alternatieve brandstoffen en bijbehorende infrastructuur te realiseren en waar mogelijk te versnellen.

Praktische informatie

De themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’ vindt plaats bij NEN in Delft op dinsdag 19 december 2017. Deelname aan deze themadag is kosteloos. Wel dient men zich van tevoren te registreren. Het volledige programma en het online registratieformulier is te vinden op de NEN website. Voor meer informatie: neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant Energie.

energy@nen.nl

015 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie