NEN themamiddag biobased brandstoffen en producten

03-12-2012 Op 21 november 2012 organiseerde NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, de jaarlijkse themamiddag biobased brandstoffen en producten. Evenals voorgaande edities stonden de onderwerpen centraal die het meest actueel zijn in de biobased economy. Het thema van dit jaar was dan ook: "Biobased economy: normalisatie, certificatie en communicatie".

Sprekers die nauw betrokken zijn bij de normalisatie-activiteiten voor diverse deelonderwerpen van de biobased economy, bespraken de stand van zaken bij de nationale en internationale normcommissies en werkgroepen. De deelnemers werd gevraagd mee te denken en hun mening te geven.

De middag werd geopend met een introductie door Ortwin Costenoble over het werk dat NEN ondersteunt op het gebied van biogas, bio-based producten en duurzaamheidscriteria. Zowel nationaal op het gebied van certificatieschema's als Europees ten aanzien van het management van onderzoeksprojecten zijn er ontwikkelingen ter ondersteuning van de bio-based economy.

Certificatie

Certificatie draait erom dat bedrijven op uniforme en onafhankelijke wijze kunnen aantonen dat hun producten of processen voldoen aan de gestelde normen. Voor beleidsmakers en toezichthouders. kan certificatie een praktisch instrument zijn voor de uitvoering van wet- en regelgeving. Aan de andere kant ligt ook het risico van een wildgroei van certificaten en keurmerken op de loer, waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet.

Sprekers:
Henk Vooijs (NKR Biobased)
Bert Bosman (SABIC)

Communicatie

Normalisatie draagt bij aan focus, cohesie en het opbouwen van kritische massa in de markt door het vastleggen en verspreiden van 'state-of-the-art' technologie en 'best practices'. Normen versterken de innovatie en groei in een markt door een goede basis voor eenduidige communicatie te bieden. Naast gepubliceerde normen wordt ook in toenemende mate gewerkt met andere communicatiemiddelen, zoals websites. Tijdens dit onderdeel werd ingegaan op websites waaraan zowel op Nederlands als op Europees niveau wordt gewerkt, om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de biobased economy.

Sprekers:
Marten Hamelink (Ministerie van EZ)
Harmen Willemse (NEN)

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag, of om op de hoogte te blijven van volgende themadagen, kunt u contact opnemen met NEN Energiewinning, e-mail energy@nen.nl of telefonisch (015) 2 690 326

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie