NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ gepubliceerd

18-01-2017 NEN heeft de Nederlands Technische Afspraak NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ herzien en gepubliceerd. Deze NTA beschrijft een classificatiesysteem voor het indelen/classificeren van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning.

Voor de herziening is begin 2016 een nieuwe werkgroep ‘Herziening NTA 8003’ opgericht, die onder verantwoordelijkheid van normcommissie 310 029 ‘Vaste Biobrandstoffen’ aan de slag is gegaan. Dit heeft eind december 2016 geresulteerd in de publicatie van NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ (2016).

Waarom een herziening?

Er waren verschillende aanleidingen om NTA 8003 uit 2008 te herzien. Vanuit de markt kwamen er steeds meer vragen. Bijvoorbeeld over onduidelijkheid ten aanzien van ontbrekende classificaties (onder andere als gevolg van technische ontwikkelingen sinds 2008). In de herziening zijn ontbrekende classificaties toegevoegd.

Regelmatig herzien

NEN heeft met de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) afgesproken de NTA vanaf nu op reguliere basis te actualiseren (mogelijk jaarlijks), mede gezien de snelheid van ontwikkelingen in de markt en de snelle technologische voortgang op dit vlak.

NTA 8003 wordt in de subsidieregeling ‘stimulering duurzame energieproductie’ (SDE) gebruikt om aan te geven welke biomassastromen binnen de categorieën van de regeling (meer informatie is te vinden in de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie’) zijn toegestaan en voor SDE-subsidie in aanmerking komen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Kars Jansen of Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 261 of e-mail energy@nen.nl.

Voor meer informatie over het (normalisatie)werk van de normcommissie ‘Vaste Biobrandstoffen’ kunt u contact opnemen met de secretaris, Micha de Jong, telefoon (015) 2 690 416 of email energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie