NTA 8080 toegevoegd aan online database: Standards Map

20-06-2013 NTA 8080, het certificatiesysteem voor duurzame biomassa, is opgenomen in de Standards Map, een interactieve online database met meer dan 100 vrijwillige normen en standaarden. Deze is ontwikkeld door het International Trade Centre (ITC), een gezamenlijke organisatie van de Verenigde Naties en de Wereld Handels Organisatie.

Met gedetailleerde en vergelijkbare informatie over normen, ondersteunt Standards Map producenten, exporteurs en afnemers in het deelnemen aan meer duurzame productie en handel. Bedrijven kunnen nu Standards Map gebruiken om de NTA 8080 criteria the analyseren, te beoordelen, te vergelijken en te begrijpen.

NTA 8080 is bedoeld voor alle soorten biomassa, waaronder biobrandstoffen en vaste en gasvormige biomassa. Het is ontwikkeld door een diverse groep belanghebbenden, waaronder NGO's, kennisinstituten, biomassa producenten en gebruikers, onder begeleiding van NEN. NTA 8080 is erkend door de Europese Commissie als RED (Renewable Energy Directive) compliant in 2012. Gebaseerd op het “Toetsingskader duurzame biomassa” – ook wel bekend als de ‘Cramer criteria’, dekt NTA 8080 zes thema's waaronder de reductie van broeikasgas emissies, concurrentie met voedsel productie of andere lokale toepassingen, biodiversiteit, milieu, welzijn en socio-economische overwegingen.

Standards Map

Het Standards Map platform biedt een online vergelijkingstool waarmee gebruikers analyses, vergelijkingen en beoordelingen van duurzaamheidsnormen, standaarden en auditprotocollen kunnen uitvoeren, met behulp van een unieke set van sociale, milieu en economische criteria, audit best practices en bestuursmodellen. Standards Map gebruikers kunnen hun voorkeuren online opslaan en hun werk delen via hun social media netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.

International Trade Centre (ITC)

Het International Trade Centre (ITC), is een gezamenlijke organisatie van de Verenigde Naties en de Wereld Handels Organisatie, gebaseerd in Geneve. Het doel van de organisatie is: het verbeteren van de concurrentie positie van bedrijven in mondiale markten, het versnellen van economische ontwikkeling en het bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Als onderdeel van deze doelstelling, heeft ITC het nieuwe webplatform Standards Map ontwikkeld.

Meer informatie

Meer informatie over het NTA 8080 certificatie systeem is te vinden op www.nta8080.org. Of neem contact op met Harmen Willemse, Consultant Energiewinning, telefoon (015) 2 690 295 of e-mail nta8080@nen.nl.
Voor meer informatie over Standards Map, bezoek www.standardsmap.org. ITC Standards Map is een van de vijf web portals die zijn ontwikkeld door het International Trade Centre om de transparantie van de mondiale handel en de markttoegang te vergroten en om gebruikers te ondersteunen bij hun marktanalyses (Trade Map, Market Access Map, Investment Map, Trade Competitiveness Map en Standards Map). Voor meer informatie over deze tools, bezoek www.intracen.org/marketanalysis.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie