NTA 8080 voor commentaar

Download NTA 8080 nl hier.

Dit is een zip bestand, slaat u deze eerst op in uw eigen omgeving. De zip bevat de volgende bestanden:

  • Ontwerp NTA 8080-1:2014, Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten — Deel 1: Duurzaamheidseisen
  • Ontwerp NTA 8080-2:2014, Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten — Deel 2: Eisen aan ketenbeheer
  • Commentarentabellen voor beide versies
  • Begeleidend schrijven

Commentaren op ontwerp NTA 8080-1 en ontwerp NTA 8080-2 kunt u tot 5 januari 2015 indienen via nta8080@nen.nl door gebruik te maken van de meegeleverde commentarentabellen. U ontvangt een terugkoppeling op de wijze waarop uw commentaar is verwerkt door de Werkgroep “Herziening NTA 8080”.

Eerder door u bekeken

Contact of deelname

Voor meer informatie over dit onderwerp of deelnemen aan de commissie:

Jarno Dakhorst

(015) 2 690 245

jarno.dakhorst@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie