NTA 8120 over assetmanagement wordt herzien

11-01-2013 De werkgroep die verantwoordelijk is voor het opstellen van NTA 8120:2009, Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer heeft besloten om deze norm te herzien. Ruim drie jaar na publicatie en implementatie is er voldoende aanleiding om NTA 8120 tegen het licht te houden. Aanmelden voor deelname aan de herziening kan tot 22 februari 2013.

De werkgroep die verantwoordelijk is voor het opstellen van NTA 8120:2009, Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer heeft besloten om deze norm te herzien. Ruim drie jaar na publicatie en implementatie is er voldoende aanleiding om NTA 8120 tegen het licht te houden. Aanmelden voor deelname aan de herziening kan tot 22 februari 2013.

Een van de redenen is de op handen zijnde wijzigingen in de Elektriciteits- en Gaswet. Hierin wordt het borgen van security-aspecten van de netten ook opgenomen. De inwerkingtreding van de herziene Elektriciteits- en Gaswet is gepland voor 2014. In onderling overleg tussen het Ministerie van Economische Zaken en netbeheerders is de voorkeur uitgesproken om de borging van security integraal mee te nemen in NTA 8120 in plaats van een afzonderlijke NTA. Met de herziening van NTA 8120 worden de security-aspecten dan ook meegenomen. Hierbij zal onder meer worden gekeken naar ISO 22301:2012-06, Societal security – Business continuity management systems – Requirements.

Aansluiting op ISO 55001

In internationaal verband wordt ook gewerkt aan een generieke norm voor assetmanagement: ISO 55001, Asset management – Management systems – Requirements. Deze norm is nog in ontwikkeling en circuleert momenteel voor publiek commentaar. Waar mogelijk wordt alvast aangesloten op deze internationale norm.

Tevens worden bij de herziening de ervaringen van de afgelopen drie jaren meegenomen. In de achterliggende periode zijn netbeheerders voortvarend aan de slag gegaan met de implementatie van NTA 8120 in hun bedrijfsvoering. Er is een certificatieschema ontwikkeld waarin de 'spelregels' zijn opgenomen om in aanmerking te komen voor een NTA 8120 certificaat. Verschillende netbeheerders zijn in de tussentijd NTA 8120 gecertificeerd.

Meer informatie

Meer informatie over NTA 8120 en het certificatieschema zijn te vinden op de NTA 8120 webportal: www.nen.nl/nta8120. Voor aanvullende informatie of interesse in deelname aan de herziening van NTA 8120 kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, per e-mail via nta8120@nen.nl of telefonisch (015) 2 690 245.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie