NTA 9766 over veiligheid mestvergisting gepubliceerd

18-08-2014 NEN heeft de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 9766 ‘Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal’ gepubliceerd. Hiermee wordt ingespeeld op het feit dat de markt de vergunningplicht voor mestvergisting vereenvoudigd wil hebben.

NTA 9766:2014 beschrijft veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan tijdens de bouw, het in gebruik stellen, het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal.

De NTA is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de markt/industrie, overheden op lokaal niveau en de Rijksoverheid. De werkgroep werd aangestuurd door NEN.

Vereenvoudiging vergunningplicht mestvergisting

De Rijksoverheid geeft gehoor aan de vraag van de markt door geen ‘Omgevingsvergunning Milieu’ meer te eisen voor installaties die uitsluitend dierlijke mest vergisten met een verwerkingscapaciteit van hoogstens 25.000m3 mest per jaar. De vierde tranche wijzigingen van het Activiteitenbesluit zal verwijzen naar NTA 9766. De wijzigingen treden, naar verwachting, in werking op 1 juli 2015. NTA 9766 beschrijft uitsluitend aspecten voor de veiligheid van de bovengenoemde installaties.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie