Naar een biobased toekomst

14-12-2016 Afgelopen oktober is het (normalisatie) onderzoeksproject Open-Bio afgesloten. Het project is ontworpen om de beste methodes te ontwikkelen die consumenten moeten bewegen om biobased producten te gaan kopen. Door vast te stellen wat de eindgebruikers willen weten over deze producten, hoopte het projectteam onder leiding van NEN de industrie te bewegen om meer duurzame producten te gaan maken.

Waar voorheen producten werden gebruikt zonder echte overweging over waarvan ze gemaakt werden en wat ze zouden eindigen als ze waren opgebruikt, is er nu meer aandacht voor duurzaamheid, naspeurbaarheid van de basisgrondstof en wordt de gehele productlevenscyclus in aankoopbesluiten meegenomen. Als dus meer milieuvriendelijke producten worden gemaakt, zoals biobased producten (oftewel producten die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn van biologische of hernieuwbare materialen), moeten hun specifieke eigenschappen ook worden gepromoot. Verder is voor het publiek natuurlijk vertrouwen in die aangeprezen eigenschappen van groot belang. Met dit in gedachten is in 2013 het driejarige project Open-Bio (Opening bio-based markets via standards, labelling and procurement) van start gegaan.

Begrijp de consumentenbehoefte
Open-Bio, geleid door project manager Ortwin Costenoble van NEN, heeft normen ontwikkeld voor de bepaling van het biologisch gehalte, de biodegradeerbaarheid in oppervlakte- of in zeewater en de composteerbaarheid. Ook zijn basiszaken vastgesteld over de mogelijkheid om het product te recyclerenen en over de vereiste functionaliteit van biobased producten. Basisgedachte daarbij was wat te ontdekken wat de eindgebruiker feitelijk wil weten over het product zodathij of zij het gaat kopen ‘Er zijn voor sommige producten of markten al ecologische keurmerken, en we zien een groei in labels voor composteerbaarheid of degradatie in de bodem,’ legt Costenoble uit. ‘Ook is er duurzaam gecultiveerde grondstof voor biobrandstoffen die nu ook haar weg vind in producten. De uitdaging is om deze claims te combineren en te zien of hun werkwijzes kunnen worden geharmoniseerd.’

Gedurende het onderzoek heeft het team geconstateerd dat het beter is om verschillende niveaus van bijvoorbeeld biologisch gehalte of biodegradeerbaarheid te eisen afhankelijk van de productgroep. Hier geldt dan niet éé norm. Nog belangrijker, ze ontdekten dat ondanks dat consumenten niet veel weten van biobased producten, dit niet betekent dat ze ook veel gedetailleerde, technische informatie willen hebben. Zij zien nu juist labels als een helpende hand, die dus makkelijk te begrijpen moeten zijn op het moment dat ze tot een aankoop willen overgaan.

Een norm om gehalte en degradeerbaarheid te bepalen
Het werk dat het team heeft aangedragen voor normalisatie wordt ondersteund door een database die ontwikkeld is om publieke inkopers te ondersteunen in hun aankoop. De database his een instrument ontwikkeld op basis van onafhankelijk onderzoek juist om de relevante informatie aan de koper te presenteren. Wat hoopgevend was, is dat het team ontdekte dat sleutelinformatie voor publieke inkopers nu juist de algehele milieuvoordelen, of de specifieke functionaliteit is, en niet de meer gedetailleerde productinformatie die leveranciers vaak in hun marketing gebruiken. En dat was juist waar men normen voor had ontwikkeld.

Vooral die voor biologisch gehalte en degradeerbaarheid waarbij men verschillende bepalingen en omgevingen heeft bestudeerd. Sommige normen zijn al door CEN of ISO gepubliceerd, anderen liggen nog voor bij de internationale experts, tot in Amerika en Nieuw-Zeeland toe. Des te groter de buy-in voor deze genormeerde methodes is, hoe effectiever de normen zullen zijn voor de biobased economie. Door uit te leggen dat (biobased) producten nu juist niet in de elke natuurlijke omgeving degraderen, zoals in de oceaan of in een composthoop, zouden mensen zich gaan de invloed van hun gedrag gaan realiseren en het in die lijn aanpassen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met NEN Energy, Ortwin Costenoble via energy@nen.nl.Gerelateerde nieuwsberichten

Themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’ leidt tot concrete ideeën voor duurzame mobiliteit

18-01-2018 De energietransitie in de transportsector leeft. Dat bleek ook tijdens de themadag ‘Infrastructuur a...

Bioeconomy Manifesto aangeboden aan de Europese commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

24-11-2017 Op 16 november heeft het Stakeholders Panel Bioeconomy haar Manifesto aangeboden aan Carlos Moedas, ...

Naar een biobased toekomst

14-12-2016 Afgelopen oktober is het (normalisatie) onderzoeksproject Open-Bio afgesloten. Het project is ontwor...

Corbion and Kraton receive first European certification for bio-based products

29-11-2016 Yesterday, Corbion and Kraton received the first European certification for their bio-based products...

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN-Energy, Ortwin Costenoble

Energy@nen.nl

(015) 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie