Nederland positief kritisch over voorstel ISO-norm Chain of Custody van bosproducten

08-09-2013 Binnen ISO is gestemd op een Braziliaans-Duits voorstel voor de ontwikkeling van een ISO-norm voor de ’Chain of Custody (CoC) of forest based products’. Deze beoogde norm laat de bestaande systemen voor duurzaam bosbeheer intact, maar zal een uniforme systematiek bieden voor de traceerbaarheid van het bos tot het eindproduct. NEN heeft op basis van een behoeftepeiling een positieve stem uitgebracht op het voorstel, maar met een aantal belangrijke kanttekeningen.

Hoewel de voorstellers aangeven dat het niet de intentie is om een nieuw systeem voor duurzaam bosbeheer te ontwikkelen, laat het voorstel op een aantal plekken onduidelijkheid over de precieze reikwijdte (de scope). Er wordt in de Nederlandse re- actie op aangedrongen om het voorstel zodanig te herformule- ren dat duurzaam bosbeheer er duidelijk buiten valt. Ook is het belangrijk om een duidelijke definitie van 'bosproducten' overeen te komen en vindt Nederland het commitment van onder andere PEFC en FSC om deel te nemen aan het proces essentieel.

Stemming

NEN coördineert de inbreng vanuit Nederland in de ontwikkeling van ISO-normen. Voor dit nieuwe 'field of activity' voerde NEN een behoeftepeiling uit om de mening van de Nederlandse belanghebbenden over deze voorgestelde ISO-norm te peilen. Hoewel er dus een aantal serieuze inhoudelijke commentaarpunten op de formulering van het voorstel zijn, is er voldoende draagvlak voor de onderliggende intentie. Belanghebbende partijen zien de ontwikkeling van deze ISO-norm als een eerste stap om te komen tot vermindering van lasten van dubbele CoC-certificatie. Een aantal belanghebbenden heeft ook al aangegeven actief betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van de norm, indien het voorstel doorgang vindt.

Vervolg

In de loop van september wordt de beslissing van het ISO Technical Management Board (TMB) op basis van de stemresultaten verwacht. Indien het voorstel wordt geaccepteerd, en bij voldoende interesse onder Nederlandse belanghebbenden, zal een normcommissie worden opgericht van waaruit de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van deze norm wordt gecoördineerd. Op deze manier kunnen bedrijven uit de Nederlandse bos- en houtketen invloed uitoefenen op deze (mogelijke) ISO-norm.

Het volledige voorstel, de reacties van belanghebbenden en de ingediende Nederlandse stem, zijn te vinden op: www.nen.nl/bosproducten.

Eerder door u bekeken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harmen Willemse, Consultant Energie.

(015) 2 690 295

harmen.willemse@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie