Nederlands Technische Afspraak 'Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ wordt opnieuw herzien

20-06-2017 NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een classificatiesysteem voor vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning. De invoering van nieuwe duurzaamheidscriteria voor met name vaste biobrandstoffen vraagt om een classificatiesysteem dat hierop is toegesneden. Daarom wordt deze NTA nu opnieuw herzien.

NTA 8003 wordt in de subsidieregeling ‘stimulering duurzame energieproductie’ (SDE) gebruikt om aan te geven welke biomassastromen binnen de categorieën van de regeling zijn toegestaan en voor SDE-subsidie in aanmerking komen. Ook is gebleken dat een aantal passages in de huidige versie vragen oproept. Die worden in de nieuwe versie opgehelderd.

Voor de herziening wordt een nieuwe werkgroep ‘Herziening NTA 8003 2017’ opgericht, die valt onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie ‘Vaste Biobrandstoffen’.

Meepraten over de inhoud via deelname aan werkgroep

Belanghebbenden wordt opgeroepen om zich voor deze werkgroep aan te melden. Deelname aan de werkgroep is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 augustus 2017 telefonisch aanmelden bij NEN, Ranoe Alakhramsing, (015) 2 6 90 266, of e-mail ranoe.alakhramsing@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Kars Jansen, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 261 of e-mail: kars.jansen@nen.nl.
Voor meer informatie over het (normalisatie)werk van de normcommissie ‘Vaste Biobrandstoffen’ kunt u contact opnemen met de secretaris, Micha de Jong, telefoon (015) 2 690 416 of email energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Micha de Jong, secretaris normcommissie ‘Vaste Biobrandstoffen'.

energy@nen.nl.

(015) 2 690 416

Normcommissies Energie

Energie