Nieuwe Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar

07-02-2020 Sinds 23 januari 2020 is de tekst van de Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar voor belanghebbenden. NEN levert vanuit Nederland een grote bijdrage aan de commissie 'Algen en algenproducten' die de cultivatie en toepassing van algen en algenproducten een flinke boost kan geven. En dat is goed voor ons klimaat.

Er is steeds meer aandacht voor de toepassing van algen. De cultivatie van algen is in Nederland en Europa nog redelijk nieuw. Gezondheid en veiligheid heeft prioriteit. Daarom heeft de Europese Commissie aan de Europese normalisatieorganisatie CEN de opdracht gegeven om hiervoor tien Europese normen en rapportages te ontwikkelen.

De norm voor identificatie van algen (DNA), die nu ter commentaar beschikbaar is, beschrijft de methodiek om vast te stellen met welke soort algen je te maken hebt. Omdat er duizenden soorten algen zijn met allemaal specifieke eigenschappen, is een gemeenschappelijke Europese testmethode van groot belang.

Goed ontwikkeld poldermodel

NEN voert het secretariaat van deze Europese normcommissie en is daarmee onder meer verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en de verantwoording aan de Europese Commissie. Timo de Groot is consultant bij NEN en secretaris van de Europese normcommissie. Hij weet wel waarom NEN die belangrijke opdracht heeft gekregen. ‘Nederland staat op de kaart als het gaat om voedsel in combinatie met water en ook op het gebied van energietoepassingen. Algen kun je ook als biobrandstof gebruiken. NEN heeft ook al ervaring met andere Europese secretariaten op dat gebied. Verder is NEN een goed georganiseerde organisatie die het secretariaat van zo’n commissie prima aan kan. En wij hebben in Nederland een goed ontwikkeld poldermodel, dat prima van pas komt bij alles wat er komt kijken in een normcommissie.’Help ons en geef uw commentaar

Naast de commissieleden, nodigt NEN nodigt alle belanghebbenden uit om commentaar te geven op de normtekst. Commentaar indienen is mogelijk via een commentaarformulier en kan tot uiterlijk 30 maart. Vraag via onderstaand formulier het commentaarformulier op:

Ook meepraten?

Het is belangrijk dat de uiteindelijke norm een breed gedragen set afspraken bevat waar de hele sector zich in kan vinden. Dat is ook de reden dat we nog steeds geïnteresseerd zijn in uitbreiding van de commissie 'Algen en algenproducten'. Bent u dat ook en bent u werkzaam in de sector of op een andere manier geïnteresseerd, neem dan contact op met Timo de Groot telefoon 015 26 90465 of e-mail energy@nen.nl. Hij vertelt u graag meer over de commissie en de werkzaamheden.

Afspraken voor een betere wereld

De normcommissie 'Algen en algenproducten' van NEN past goed bij onze missie ‘Afspraken voor een betere wereld’. Voor het verbouwen van zeewier heb je geen zoet water nodig, geen ruimte op land en je hoeft het niet te bemesten want het groeit van de bestaande voedingsstoffen uit de zee en van zonlicht. Daarbij neemt zeewier stikstof op en als je bepaalde soorten aan veevoer toevoegt, stoten koeien flink minder methaangas uit (net als CO2 een broeikasgas dat zorgt voor opwarming van de aarde). Tot slot zijn algen in de toekomst ook prima te gebruiken als bron voor schone biobrandstoffen, zoals ook in het Klimaatakkoord vermeld staat.

Interview: ‘Normen voor algen: belangrijk maar ook lastig’

Meer lezen over de normcommissie en de toepassing van algen? Lees dan het verhaal van één van de commissieleden, Marlies Draisma van Stichting Noordzeeboerderij.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie