Nieuwe ISO-commissie voor 'Brandstof uit afval'

09-05-2016 Op maandag 18 april is in Helsinki de nieuwe ISO/TC 300 ‘Solid Recovered Fuels’ opgericht. Solid recovered fuels zijn brandstoffen die worden gewonnen uit afval. Veel bestanddelen in afval (huishoudelijk, grijs en bedrijfsafval) hebben een hoge calorische waarde, waardoor ze zeer geschikt zijn als brandstof.

Brandstof uit afval kan worden ingezet als (vervangende) brandstof voor energiecentrales en diverse industriële processen. De inzet van niet zuivere biomassa werd al jaren terug door de Europese Commissie (EC) gezien als een deel van de oplossing voor enkele problemen binnen de huidige energievoorziening en er werd gevraagd om voor deze secundaire brandstoffen (SRF) normen op te stellen ter bevordering van handel en toepassing in energiecentrales.

ISO/TC 300 ‘Solid Recovered Fuels’ wordt door de nationale normcommissie Vaste biobrandstoffen actief gevolgd en tijdens de oprichting is een Nederlandse afvaardiging aanwezig geweest.
De inzet vanuit Nederland was om het secretariaat en ‘convenorship’ van de werkgroep ‘Sampling, Sample preparation’ te vergaren. Hiertoe is een eerste aanzet gegeven. Tijdens de vergadering is dit voorstel goed ontvangen.

Nu wordt de stemming afgewacht tot goedkeuring hiervan door de betrokken landen.
Met de actieve inzet op belangrijke thema’s als Solid recovered fuels binnen ISO , zet NEN grote stappen om de Nederlandse belangen goed internationaal te kunnen behartigen.

Meer weten?

Stel uw vraag via energy@nen.nl, o.v.v. Micha de Jong of bel 015 26 90 326.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Micha de Jong

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN Energy

energy@nen.nl

015 26 90 326

Normcommissies Energie

Energie