Nieuwe ISO-norm Chain of Custody van bosproducten

25-06-2013 Het duurzaam beheren van bossen heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Wereldwijd zijn verschillende organisaties opgezet om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Deze organisaties hebben doorgaans principes en criteria vastgesteld over wat duurzaam bosbeheer in een bepaalde regio inhoudt.

Ook hebben ze vaak een certificatiesysteem ontwikkeld waarmee bedrijven middels een keurmerk kunnen aantonen dat hout afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Hierdoor bestaan er nu wereldwijd verschillende systemen voor duurzaam bosbeheer naast elkaar, zoals FSC en PEFC.

Binnen ISO is op Braziliaans-Duits initiatief een voorstel neergelegd voor de ontwikkeling van een ISO-norm voor de ‘Chain of Custody of forest based products’. In deze mondiale norm worden eisen vastgelegd over de traceerbaarheid van bosproducten. Er wordt geen ontwikkeling van een nieuwe norm of systeem voorgesteld voor duurzaam bosbeheer. De voorgestelde ISO-norm dient om een brug te slaan tussen de bestaande bosbeheersystemen ten aanzien van de traceerbaarheid van het bos tot het eindproduct.

Nederlandse invloed

NEN coördineert de inbreng vanuit Nederland in de ontwikkeling van ISO-normen. Voor dit nieuwe 'field of activity' organiseert NEN een marktconsultatie om de mening van de Nederlandse belanghebbenden over deze voorgestelde ISO-norm te peilen. Indien het voorstel door de ISO-leden wordt geaccepteerd en bij voldoende interesse kan een normcommissie worden opgericht van waaruit de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van deze norm wordt gecoördineerd. Op deze manier kunnen bedrijven uit de Nederlandse bos- en houtketen invloed uitoefenen op deze (mogelijke) ISO-norm.

Informatiebijeenkomst

Op 22 augustus organiseert NEN in Delft een informatiebijeenkomst voor de Nederlandse belanghebbenden uit de bos- en houtsector. Tijdens deze bijeenkomst worden deelnemers geïnformeerd over het voorstel en kan men van gedachten wisselen over het Nederlandse standpunt. Ook de manier waarop de Nederlandse belanghebbenden bij deze normontwikkeling (indien geaccepteerd door de ISO-leden) betrokken worden komt aan bod.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over dit onderwerp. Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos aanmelden via energy@nen.nl onder vermelding van CoC Bosproducten.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Harmen Willemse, Consultant Energiewinning.

(015) 2 690 295

harmen.willemse@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie