Nieuwe biobrandstof op basis van NTA gelanceerd

10-12-2012 Op 22 november is op het Argos Oil pompstation in Vlaardingen de eerste Blue One 95 getankt. Dit is een nieuwe, innovatieve brandstof met 15% natte ethanol. Deze biobrandstof is een jaar na publicatie van NTA 8115, de kwaliteitsnorm voor dit product, door één van de initiatiefnemers op de markt gebracht.

Schoner

De 15% ethanol die in Blue One 95 zit, heeft een lagere CO2-uitstoot tot gevolg dan benzine. Voor Blue One 95 wordt gebruikgemaakt van zogenaamde natte ethanol. Productie van natte ethanol vergt minder energie dan die van droge ethanol en is daardoor minder belastend voor het milieu. Uit onderzoeken van TNO, TU Delft en SGS blijkt dat een klein percentage water opgelost in de brandstof leidt tot betere motorprestaties. Daarnaast verhoogt het de kwaliteit van de brandstof.

NTA 8115

In 2011 heeft NEN met een aantal (buitenlandse) partijen, waaronder Argos en PDC, de 'uitvinder' van natte ethanolbrandstof, een kwaliteitsspecificatie opgesteld. Op basis van deze NTA 8115 ‘Brandstoffen voor wegvoertuigen - Waterige ethanol als mengcomponent in benzine - Eisen en beproevingsmethoden’ wordt Blue One 95 geproduceerd. De biobrandstof is geschikt voor personenauto’s met benzinemotoren die vanaf 2001 op de markt zijn verschenen en is nu al verkrijgbaar bij 17 tankstations in Nederland.

Norm

NTA 8115:2011 en

Brandstoffen voor wegvoertuigen - Waterige ethanol als mengcomponent in benzine - Eisen en beproevin...

Deze NTA beschrijft een kwaliteitsspecificatie voor zogenoemde "natte ethanol" die wordt gebruikt als bijmenging boven 10 % (V/V) in normale ongelode benzine die voldoet aan NEN-EN 228. Het document beschrijft eigenschappen, limieten en toe te passen...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie