Nieuwe coatingnormen voor (onderhoud in) olie- en gassectorbericht

07-08-2020 Coatingsystemen spelen een belangrijke rol in het borgen van integriteit van assets. Dit geldt ook in de kapitaalintensieve olie- en gassector, waar assets voor de winning, productie, transport en raffinage van olie en aardgas een sleutelrol spelen. Met de lage olie- en gasprijzen liggen de marges onder druk; optimalisatie van onderhoud en de daarbij gepaard gaande kosten en investeringen helpt de sector om financieel gezond te blijven. Het ontwikkelen en toepassen van normen voor coatingsystemen zorgen voor verbetering van kwaliteit en verhoging van kosteneffectiviteit. Binnen de olie- en gassector vinden vele ontwikkelingen plaats om deze coatingnormen te ontwikkelen.

Zo’n 10 jaar geleden is er binnen ISO/TC 67 ‘Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries‘ een nieuwe werkgroep opgericht onder leiderschap van Qatar, namelijk WG 11 ‘Coating and lining of structures and equipment’. De Golfstaten verenigd in de GSO, de organisatie voor normalisatie in de Golf regio, hadden normen op dit gebied ontwikkeld, die als uitgangspunt dienden voor de transformatie naar internationale normen. Deze werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan en heeft inmiddels verscheidene normen gepubliceerd en werkt zowel aan de ontwikkeling van aanvullende normen als aan de herziening van bestaande normen.

ISO/TC 67/WG 11 normportfolio

Onderstaande normen maken deel uit van het groeiend portfolio van ISO/TC 67/WG 11:

ISO 3259, Corrosion and fouling resistant protective coatings for tube ID of shell and tube heat exchangers [nieuwe norm in ontwikkeling]

ISO 3288, Competency requirements for coating applicators [nieuwe norm te ontwikkelen in samenwerking met ISO/TC 35 ‘Paints and varnishes’]

ISO 3289, Competency requirements for coating inspectors [nieuwe norm te ontwikkelen in samenwerking met ISO/TC 35 ‘Paints and varnishes’]

ISO 16961:2015, Internal coating and lining of steel storage tanks [onder herziening]

ISO 18796-1:2018, Internal coating and lining of process vessels – Part 1: Technical requirements [onder herziening]

ISO 18796-2, Internal coating and lining of carbon steel process vessels – Part 2: Guideline for selection of coating and lining systems [nieuwe norm in ontwikkeling]

ISO 18797-1:2016, External corrosion protection of risers by coatings and linings – Part 1: Elastomeric coating systems – Polychloroprene or EPDM

ISO 18797-2, External corrosion protection of risers by coatings and linings – Part 2: Maintenance and field repair [nieuwe norm; normontwerp gepubliceerd voor publiek commentaar (zie volgende alinea)]

ISO 19277:2108, Qualification testing for protective coating systems under insulation [voorstel voor herziening in ontwikkeling]

ISO 24177, Internal coatings for corrosion protection of steel pipes, bends and fittings used in pipeline transportation systems [nieuwe norm in ontwikkeling in samenwerking met ISO/TC 67/SC 2 ‘Pipeline transportation systems’)

Surface preparation and protective coating [nieuwe norm; nog formeel op te starten]

Nederlandse trekkersrol

Betreffende ISO 18797-2 is momenteel het normontwerp gepubliceerd voor publiek commentaar. Erik Broesder, Technology Director bij Seal For Life (Stopaq), is projectleider voor de ontwikkeling van deze norm. Hij licht het belang van deze norm toe voor de sector: ’Coatingsystemen voor stijgbuizen, zoals aanwezig op offshore olie- en gasplatformen, worden blootgesteld aan extreme condities. Met name is dit het geval waar getijden invloed uitoefenen op deze coatings, zoals wisselende blootstelling aan droge en natte condities, zonlicht, zoutnevels, variërende temperaturen, inslag van golven en drijvende objecten en biologische aangroei. Dergelijke omstandigheden stellen specifieke eisen aan coatingsystemen die worden toegepast op stijgleidingen. Met ISO 18797-1:2016 is een eerste stap gezet. Deze norm behandelt echter alleen coatingsystemen die fabrieksmatig worden aangebracht bij met name nieuwbouw van stijgleidingen. Deze norm bevat geen specifieke eisen voor coatings die kunnen worden toegepast voor onderhoud en reparatie van in gebruik zijnde stijgleidingen. Met de ontwikkeling van ISO 18797-2 wordt hieraan gehoor gegeven. Dit normdeel bevat onder meer selectiecriteria en minimumeisen voor verschillende coatingsystemen voor onderhoud en reparatie van stijgleidingen.’

Erik Broesder nodigt Nederlandse belanghebbenden uit om commentaar te leveren op dit normontwerp. Zij kunnen tot 11 september 2020 hun commentaar indienen bij NEN.

Meer informatie

De normalisatieactiviteiten van voornoemde ISO/TC 67/WG 11 worden nationaal gevolgd door de normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’. Voor meer informatie over deze commissie en deelname aan de normalisatieactiviteiten kan contact worden opgenomen met Jarno Dakhorst, consultant Energie & Biobased economy, via e-mail energy@nen.nl, telefoon 015 2 690 326.

Voor meer informatie kijk op www.nen.nl/olie-en-gas. Verder heeft NEN op 17 oktober 2019 de seminar ‘Coatings for the future’ georganiseerd, waarin verscheidene presentaties zijn gehouden en via interactieve sessies de normalisatiebehoeften zijn besproken. Een uitgebreid verslag van dit seminar is te downloaden via de NEN-website.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie