Nieuwe convenor ISO/TC 255 Working Group 1

22-10-2014 Sinds 6 oktober jl. is Titus Metz de nieuwe covenor van nieuwe Working Group 1 ‘Terms, definitions and classifications’. Hij is werkzaam voor de Nederlandse Groen Gas Maatschappij (NGGM). De nieuwe Working Group 1 valt onder ISO/TC 255 Biogas.

Deze nieuwe werkgroep zal als eerste voorstellen om een basisdocument op te gaan stellen voor een norm op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit van biogasinstallaties.

Deze norm kan als basis gelden voor alle verdere activiteiten van ISO/TC 255, aangezien termen, definities en classificaties van biogasinstallaties hierin op mondiaal niveau zullen worden beschreven/gestandaardiseerd.

Bij het type biogasinstallaties kan worden gedacht aan:

  • vergistingsinstallaties voor diverse soorten biomassa,
  • installaties voor behandeling van biogas en opwaardering naar biomethaan,
  • installaties voor het vervloeien van biomethaan naar bio-LNG,
  • fakkels,
  • verwerking van het digestaat.

Deze installaties kunnen grootschalig en kleinschalig zijn. Zo is het de bedoeling dat deze norm ook handvatten biedt om daar een duidelijk onderscheid in te kunnen maken.

Titus Metz licht toe: De eerste uitdaging zal zijn om de scope voor deze norm af te bakenen en draagvlak te creëren voor deze norm in een internationale groep van experts. Ik zal hierbij nauw samenwerken met NEN, die het secretariaat zal gaan voeren, en ook met het secretariaat van ISO TC 255, dat gevoerd wordt door SAC uit China. Ik heb al meerdere malen met NEN samengewerkt in normalisatie trajecten en mijn ervaring is dat deze samenwerking constructief verloopt.

Metz vult daar op aan: Het standaardiseren van veiligheidsaspecten en milieuaspecten van biogasinstallaties is van groot belang, gezien de grote risico’s die er zijn voor mens en milieu, nog los van de vele voordelen die biogas juist voor het milieu kan hebben. Ook buiten Nederland is er nog veel te bereiken op het gebied van bio energie.

Het is daarom belangrijk dat de eisen voor ontwerp, bouw, beheer en onderhoud van biogasinstallaties helder en eenduidig zijn. Niet in de laatste plaats voor de export van hoogwaardige technologie voor biogasinstallaties. Zo is het voor de Nederlandse technologie-leveranciers immers prettig indien er naar een ISO-norm kan worden verwezen! In Nederland wordt er op dit moment een zogenaamde schaduwcommissie voor deze werkgroep opgericht. Nog dit jaar wordt er een informatieve bijeenkomst voor deze schaduwcommissie georganiseerd.

Aanmelden of meer informatie?

Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor deze commissie en daardoor hun belangen inbrengen en meepraten over de hierboven genoemde, mondiale, ontwikkelingen. Dit kan door zich op te geven de secretaris, Indra te Ronde,indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie