Nieuwe normcommissie werkt aan knelpunten dubbelcertificatie in bos- en houtsector

17-04-2014 De nieuwe ISO commissie voor ‘Chain of Custody (CoC) of forest-based products’ (ISO/TC 287) is opgericht. Deze commissie gaat werken aan een mondiale norm die een brug moet slaan tussen de bestaande bosbeheersystemen voor de traceerbaarheid in de keten van het bos tot het eindproduct.

NEN richt een normcommissie op om de inbreng vanuit Nederland te coördineren. Deze commissie zal ook op nationaal niveau de mogelijkheden onderzoeken voor het oplossen van de knelpunten ten aanzien van dubbelcertificatie. NEN nodigt geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de oprichtingsvergadering van deze commissie op 29 april 2014.

Oplossen knelpunten

Tijdens een aantal voorbereidende bijeenkomsten in het afgelopen jaar, is een eerste beeld gevormd van de speerpunten voor de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van de ISO-norm. Volgens belanghebbenden kan de voorgenomen ISO-norm zeker een bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige knelpunten die bedrijven in de bos- en houtsector ervaren.

Dit betreft onder andere de kosten van dubbelcertificatie en dubbele voorraden. Hoewel de beoogde ISO-norm een stap in de goede richting is, zal deze de knelpunten niet direct verhelpen. De normcommissie zal daarom ook de mogelijkheden onderzoeken om de knelpunten ten aanzien van dubbelcertificatie voor de Nederlandse situatie te minimaliseren.

Deelnemers gezocht

NEN nodigt geïnteresseerden uit de bos- en houtsector uit om lid te worden van deze normcommissie. Belanghebbenden kunnen hun interesse in deelname aan de normcommissie aangeven via het antwoordformulier.

Meer informatie

Meer informatie over de voorgaande bijeenkomsten en andere relevante documenten zijn te vinden op de pagina www.nen.nl/bosproducten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harmen Willemse, Consultant Energie, telefoon: (015) 2 690 295 of e-mail harmen.willemse@nen.nl.

Downloads

Eerder door u bekeken

Contact of deelnemen

Voor meer informatie of aanmelden voor de commissie, kunt u contact opnemen met: Harmen Willemse

harmen.willemse@nen.nl

(015) 2 690 295

Normcommissies Energie

Energie