Nieuwe normen biogas op komst

08-12-2015 De komst van twee nieuwe normen op het gebied van biogas heeft een nieuwe impuls gekregen. Tijdens een ISO-vergadering van ISO/TC 255 'Biogas' in Delft, waar NEN de gastheer was, werd verder besloten normen voor twee andere onderwerpen te ontwikkelen.

Momenteel ontwikkelt ISO/TC 255 twee normen: een norm voor 'Termen, definities en classificaties van biogasinstallaties', en een andere voor 'Fakkels voor biogasinstallaties'. Tijdens de vergadering is met beide normen goede vooruitgang geboekt. Naar verwachting zullen de normen eind 2017 worden gepubliceerd.

Nieuwe onderwerpen
Een ander resultaat van de succesvolle tweedaagse vergadering is het besluit om voor nog twee onderwerpen ISO-normen te ontwikkelen, namelijk voor 'Domestic Biogas Installations (household and small farm scale)' en voor 'Safety and environmental aspects' van biogasinstallaties. Verder is besloten het onderwerp 'Gasification' aan de scope van deze ISO-commissie toe te voegen.

Excursie
Na afloop van de vergadering was er een excursie. Hierbij bezochten de deelnemende delegaties (onder meer uit China, Kenia, Israël, Frankrijk, Duitsland, Finland, Nederland en brancheorganisatie EBA) het bedrijf Afvalzorg in Nauerna. Afvalzorg is een stortgasinstallatie voor warmte, voorzien van een fakkel. Ook bezochten de delegaties de firma Indaver in Alphen aan den Rijn. Daar wordt groen gas, dat wordt geproduceerd door het vergisten van GFT, direct in het gasnet gevoegd.

Meer weten?
De werkzaamheden van ISO/TC 255, waar nieuwe experts overigens welkom zijn, worden actief gevolgd door de Nederlandse werkgroep 'Biogasinstallaties' 310 408 00 01. Deze werkgroep werkt op nationaal niveau ook aan normen (vooral veiligheid-gerelateerd en gericht op vergunningverlening), die op termijn mogelijk ISO-normen worden. U kunt als lid van de werkgroep uw bijdrage leveren aan de inhoud van deze normen.

Lid worden of meedenken als expert in ISO/TC 255? Of wilt u meer informatie over het werk van ISO/TC 255 Biogas, of de Nederlandse werkgroep Biogasinstallaties? Dan kunt u contact opnemen met Indra te Ronde of Suzan van Kruchten (beiden NEN) via 015 2690 165 of suzan.vankruchten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN Energie

energy@nen.nl

015 2690 165

Normcommissies Energie

Energie