Nieuwe normen voor LNG en CNG infrastructuur

12-03-2020 Aardgas in vloeibare en gecomprimeerde vorm (LNG en CNG) staat volop in belangstelling als alternatieve, schonere brandstof voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Daarnaast is er een groeiende import van LNG in Europa om aan de aardgasvraag te voldoen, onder meer als gevolg van verlaging van de eigen productie (bijvoorbeeld in Groningen) en vervanging van steenkool voor energiecentrales.


Er wordt meer aandacht besteed aan de veiligheid en interoperabiliteit voor een succesvolle uitrol en opschaling van het gebruik van (bio-)LNG en CNG via normalisatie. Er zitten verscheidene nieuwe en herziene Europese en internationale normen in de pijplijn.

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Richtlijn 2014/94/EU op het gebied van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen maakt deel uit van Europees beleid voor schone, duurzame en betaalbare mobiliteit. Via CEN/TC 326 ‘Natural gas vehicles – Fuelling and operation’ wordt door het opstellen van Europese normen hieraan praktische invulling gegeven. Tijdens de vergadering van deze technische commissie op 6 maart zijn goede stappen gezet voor de routekaart 2030.

De Europese norm met eisen voor werkplaatsen voor CNG-voertuigen (EN 13423) zit in de afrondende fase. De Nederlandse herziene PGS 26 conceptversie heeft een belangrijke bijdrage aan deze norm geleverd. Voor werkplaatsen voor LNG-voertuigen wordt nu een vergelijkbare norm opgesteld. Voor bestuurders van op LNG-aangedreven voertuigen worden uniforme tankinstructies vastgelegd, die het mogelijk moet maken dat bestuurders, na het succesvol doorlopen van een training, bij alle LNG-tankstations mogen tanken (wat momenteel niet het geval is)

Stakeholders hebben ook een hiaat geconstateerd tussen de regelgeving voor transport van gevaarlijke goederen (ADR) en de norm voor LNG-tankstations (EN-ISO 16924). Het betreft hier de verlading van LNG van de truck naar de lokale opslaglocatie. Hier zijn zowel het koppelstuk als het ‘emergency shut-down’ systeem nog niet geharmoniseerd. In het kader van interoperabiliteit worden hiervoor nieuwe normen opgesteld, waarbij ook wordt gekeken naar andere toepassingen van LNG verlading, dan alleen bij LNG-tankstations.

‘Railaway to Europe and beyond’

Normalisatie op het gebied van LNG en CNG vindt voornamelijk plaats op Europees (CEN) en mondiaal (ISO) niveau. Tijdens bovengenoemde vergadering heeft een Nederlandse partij de ontwikkeling op het gebied van transport van LNG per rail gepresenteerd. Uit de presentatie bleek een duidelijke behoefte aan een document die alle aspecten van het laden en lossen van LNG-railwagons samenvat. Waar mogelijk, zal dit document verwijzen naar bestaande normen en deze waar nodig aanvullen met LNG-railwagon specifieke eisen. Dit voorstel werd goed ontvangen en wordt nu gepresenteerd tijdens de volgende vergadering van ISO/TC 67/SC 9 ‘LNG installations and equipment’ om een ISO-norm te ontwikkelen.

Meedoen

In het werkprogramma is een overzicht gegeven van alle ontwikkelingen op het gebied van LNG en CNG gerelateerd aan ‘Installations and equipment for LNG’, ‘Natural gas vehicles – Fuelling and operation’ en ‘LNG installations and equipment’. Deze technische commissies worden nationaal gevolgd door normcommissie ‘LNG/CNG installaties en equipment’ (zie ook commissiepagina).

In Nederland houden verscheidene partijen zich bezig met LNG en/of CNG, voor wie deelname aan deze normalisatieontwikkelingen van toegevoegde waarde kan zijn. Door deelname wordt direct invloed uitgeoefend op de inhoud van de normen en kan men hierop voorsorteren waarmee een strategische voorsprong wordt genomen. Tevens bieden de Europese en mondiale werkgroepen uitstekende netwerken. De normcommissie ‘LNG/CNG installaties en equipment’ verwelkomt graag nieuwe leden.

Meer informatie

Normalisatie gerelateerd aan (de infrastructuur van) LNG en CNG alsook andere alternatieve brandstoffen vindt plaats in diverse normcommissies. In december 2017 heeft NEN een succesvolle themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’ georganiseerd. NEN overweegt om een nieuwe themadag over dit onderwerp te organiseren. Graag verneemt NEN van partijen of hiervoor belangstelling bestaat en welke onderwerpen zij dan graag zien worden behandeld.

Neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of 015 2 690 326 voor meer informatie over deze ontwikkelingen en de mogelijkheden om hieraan actief bij te dragen. De podcast ‘Schone brandstoffen’ met Erik Büthker geeft ook een mooi inkijkje in nut en noodzaak van normalisatie.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie