Nieuwe normen voor gasanalyse in ontwikkeling

02-07-2013 Van 22 t/m 24 mei 2013 is ISO/TC 158 "Analysis of gases" bij NEN te gast geweest voor haar halfjaarlijkse werkgroepvergaderingen en 18-maandelijkse plenaire vergadering.

Tijdens de werkgroepvergaderingen is goede vooruitgang geboekt met de verscheidene normen die in herziening zijn of nieuw worden ontwikkeld. Tijdens de plenaire vergadering is over de voortgang gerapporteerd en zijn onder meer besluiten genomen over het (toekomstig) werkprogramma.

ISO 6142 in twee delen

Een belangrijk besluit was om ISO 6142 in twee delen te splitsen. In een eerdere commentaarronde was voorgesteld om de norm ook geschikt te maken voor het bereiden van testmengsels en werkmeetstandaarden, waarvoor een minder strikt verificatieregime van toepassing kan zijn. Aanvankelijk zouden beide klassen kalibratiegasmengsels in ISO 6142 worden opgenomen, maar uiteindelijk is ervoor gekozen om voor de elke klasse een eigen normdeel te ontwikkelen. Op deze manier wordt het voor de gebruiker ook duidelijker om onderscheid te maken.

Bij de herziening van ISO 6142 werd ook meer aandacht geschonken aan zuiverheidsanalyse. Aangezien zuiverheidsanalyse niet alleen van toepassing is op gravimetrische methoden, maar ook op andere bereidingsmethoden van kalibratiegasmengsel, is besloten om een aparte norm hierover te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat deze norm, ISO 19229, gelijktijdig wordt gepubliceerd met ISO 6142-1.

Voorstel door China voor richtlijnen monsterneming

Sinds twee jaar is China ook lid van ISO/TC 158. Tijdens de vergadering presenteerde de Chinese delegatie een voorstel voor de ontwikkeling van een norm met richtlijnen voor monsterneming. Dit voorstel werd positief ontvangen. Aangezien monsterneming per situatie kan verschillen, is voorgesteld om een normenreeks te ontwikkelen. Hierdoor worden eventueel tegenstrijdige aanbevelingen voorkomen en kan tevens de werklast worden verspreid. De Chinese delegatie gaat aan de hand hiervan het voorstel verder uitwerken.

Eerder door u bekeken

Meer informatie en deelname

Voor meer informatie over of deelname aan deze normcommissie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, NEN Energiewinning

(015) 2 690 245

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie