Nieuwe werkgroep ‘Biogasinstallaties’ van start

18-12-2014 Op 10 december jl. is de nieuwe werkgroep ‘Biogasinstallaties’ van start gegaan (die valt onder de normcommissie 310 408 ‘Biomethaan’). Bij RVO te Utrecht kwamen er 15 belanghebbenden bijeen op uitnodiging van NEN. NEN had overigens een groter aantal belanghebbenden uitgenodigd voor deze opstartvergadering. Nog eens 10 stakeholders hebben interesse getoond op basis van de uitnodiging van NEN, maar zij waren op deze datum verhinderd. De deelnemers hebben afgesproken om samen deze nieuwe werkgroep ‘Biogasinstallaties’ te formeren.

Tijdens de vergadering is de behoefte nagegaan voor welke biogasinstallatiethema’s normalisatie van meerwaarde kan zijn. Nagegaan is of deze thema’s op internationaal niveau opgepakt zouden moeten worden, namelijk in ISO-verband (ISO/TC 255 ‘Biogas’, en waar deze werkgroep input aan zou kunnen gaan leveren) en of er behoefte is aan normen met een toepassingsgebied op nationaal niveau. De voornaamste behoefte bleek te bestaan uit normen op nationaal niveau, met als mogelijk vervolg daarop toekomstige Europese of mondiale standaarden (resp. CEN en ISO).

Door de werkgroep zijn de volgende onderwerpen genoemd, waarop zij zich zal gaan richten:

  • Bouwvoorschriften en veiligheidsaspecten van biogasinstallaties.
  • Biogasleidingen.
  • Termen en definities (op internationaal niveau): Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om hiervoor op ISO-niveau een standaard voor te gaan ontwikkelen. Dit werk zal worden opgepakt door Working Group 1 onder ISO/TC 255, waarvan Nederland de convenor levert, de heer Metz (en NEN het secretariaat verzorgd).

De aanwezigen noemden verder de thema’s drukregelapparatuur, digestaat, en biomassa, waar normen mogelijk kunnen inspelen op bestaande behoeftes en belangen, die uitvoerig aan bod zijn gekomen tijdens deze vergadering.

De werkgroep heeft afgesproken om medio februari/begin maart 2015 opnieuw te vergaderen, en om dan het werkprogramma, gezamenlijk, verder in te vullen en definitief vast te stellen, en om zo de normalisatiewerkzaamheden verder invulling te kunnen geven.

Meer informatie

Mocht ook u geïnteresseerd zijn in het normalisatiewerk rondom biogasinstallaties/interesse hebben in het lidmaatschap van deze nieuwe werkgroep, dan kunt u contact opnemen met Indra te Ronde, telefoon: (015) 2 690 406, email: energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Indra te Ronde

(015) 2 690 326

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie