Nog één maand voor aanleveren abstract voor GAS Analysis 2019

30-10-2018 GAS Analysis is hét toonaangevende internationale evenement op het gebied van analyse van gassen. Hier worden de laatste ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden op het gebied van laboratoriumtechnologie, procesanalyse, metrologie en sensortechnologie gepresenteerd. De 10e editie van GAS Analysis vindt plaats van 18 tot en met 20 juni 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag. Experts kunnen tot 1 december 2018 een abstract indienen voor een lezing of posterpresentatie om hun onderzoeksresultaten met vakgenoten te delen.

Tijdens GAS Analysis 2019 komen experts van onder meer wereldwijd bekende bedrijven, de academische wereld en metrologische instituten samen. Voorgaande edities van GAS Analysis verwelkomden honderden experts uit meer dan 30 landen verspreid over alle continenten. Zij werden in de gelegenheid gesteld om ‘peers’, beleidsmakers, technisch personeel, analisten, fabrikanten en eindgebruikers te ontmoeten.

Symposiumprogramma
Tijdens GAS Analysis 2019 worden grensverleggende analytische ontwikkelingen gepresenteerd en besproken met betrekking tot processen, energie en klimaat, veiligheid, gezondheid en milieu. De organisatie van GAS Analysis 2019 ziet met belangstelling de bijdragen uit het veld tegemoet. Onderwerpen richten zich onder meer op procesefficiëntieverbetering, consistentie, veiligheidsaspecten, emissiebeheersing en andere aspecten waar gasanalyse een belangrijke dan wel onmisbare rol speelt. Abstract kunnen tot 1 december 2018 worden ingediend. Het wetenschappelijk comité beoordeelt alle abstracts om een boeiend symposiumprogramma samen te stellen. De 'call for abstracts' is beschikbaar op de website waar experts ook online hun abstract kunnen indienen.

Publicatie in ACQUAL
De organisatie van GAS Analysis 2019 is verder verheugd te melden dat de uitgever van 'Accreditation and Quality Assurance' (ACQUAL) een speciale uitgave gaat publiceren met de verhandelingen van het evenement. Sprekers en experts met een poster worden in de gelegenheid gebracht om een korte of uitgebreide paper te schrijven met hun onderzoeksbevindingen. Deze papers worden, na beoordeling, opgenomen in de speciale uitgave van ACQUAL, het tijdschrift voor kwaliteit, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid bij chemische metingen.

Meer informatie

Op de GAS Analysis 2019 website – www.gasanalysisevent.org – is meer informatie te vinden over dit 3-daagse evenement. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pauline van Rheeden, e-mail: gas@nen.nl of telefoon: +31 (0)15 2 690 147.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie