Norm aansluitleidingen voor gas, NEN 7244, deel 6 gepubliceerd

20-03-2018 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 6 uit deze normenserie is herzien en gepubliceerd.

NEN 7244-6 geeft specifieke functionele eisen voor aansluitleidingen voor gas met een maximale bedrijfsdruk van 1,6 Mpa (16 bar), met inachtneming van de maximale bedrijfsdrukken per materiaalsoort. De norm dient in onderlinge samenhang te worden gezien met de overige delen uit de NEN 7244-reeks.

Wijzigingen

NEN 7244-6:2018 vervangt de versie uit 2005. In de nieuwe versie zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen. Meer in detail gaat het om de volgende wijzigingen:

  • De ‘Wegwijzer in Europese en nationale normen en richtlijnen’ is niet meer in het voorwoord opgenomen.
  • De hoofdstukindeling is aangepast aan de uniforme hoofdstukindeling van de NEN 7244-reeks.
  • Naast trekvaste en niet-trekvaste verbindingen is een nieuwe categorie toegevoegd: beperkt trekvast. Deze verbindingen mogen uitpandig op meer dan 1 meter voor de gevel en in sommige situaties inpandig worden toegepast. In de norm is een tabel toegevoegd waarin is weergegeven welke verbindingen op welke locatie zijn toegelaten.
  • Nodulair gietijzer is niet meer opgenomen als buismateriaal in bijlage A ‘Verbindingstechnieken in aansluitleidingen’, omdat dit materiaal niet meer wordt gebruikt bij de nieuwe aanleg van aansluitleidingen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie, telefoon 015 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Gasdistributieleidingen’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen in de NEN 7244-reeks, onder andere op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Norm

NEN 7244-6:2018 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 6: Specifieke...

NEN 7244-6 geeft functionele eisen voor aansluitleidingen voor gas met een bedrijfsdruk van maximaal 1,6 Mpa (16 bar), met inachtneming van de maximale bedrijfsdrukken per materiaalsoort, voor het distrinbueren van gasvormige brandstoffen die voldoen...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Timo de Groot, Consultant Energie.

energy@nen.nl

015 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie