Norm voor de bepaling van het smeltgedrag van as van vaste biobrandstoffen is gepubliceerd

12-03-2020 ISO 21404:2020 is de nieuwe internationale norm voor het bepalen van het smeltgedrag van as van vaste biobrandstoffen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een behoefte van bijvoorbeeld duurzame energieproducenten om vaste biobrandstoffen te karakteriseren om zodoende mogelijke negatieve effecten van de as uit de brandstof op de verbrandingsoven en ketels te voorkomen.

Vaste biobrandstoffen voor energieproductie kunnen uit verschillende soorten biomassa bestaan en deze brandstoffen kunnen ook verschillen in het gehalte en samenstelling van mineralen (het asgehalte). Tijdens de verbranding kunnen de overblijvende asdeeltjes smelten en zorgen voor problemen. Het smelten van as is een complex proces waarbij ook sintering, krimp en expansie of zwelling kunnen optreden.

ISO 21404:2020

De norm wordt gebruikt om een vergelijking te maken tussen het smeltgedrag van as van verschillende soorten en kwaliteiten vaste biobrandstoffen. Wanneer de as bij een relatief lage temperatuur begint te smelten tijdens de verbranding, dan kan de as op verschillende onderdelen in de installatie neerslaan. De aanslag van gesmolten as zit dan vast op de metalen onderdelen en leidt tot corrosie, storingen en een verlaagde energie-efficiency.

Nieuwe methode

De nieuwe methode voor het smeltgedrag bestaat uit het gecontroleerd verhitten van de as waarbij een aantal karakteristieke temperaturen worden bepaald die het smeltgedrag beschrijven. Tijdens de verhitting wordt de geometrie van het monster gefotografeerd op verschillende momenten tijdens de opwarming, zodat de verschillende fasen van het smeltgedrag gemeten kunnen worden. De methode is gebaseerd op DIN 51730:1998, ISO 540:2008 en CEN/TS 15370-1.

De norm is ontwikkeld binnen de technische werkgroep van ISO/TC 238 onder leiding van een Nederlandse voorzitter (TNO) en secretaris (NEN). De norm heeft internationale impact omdat er met deze methode eenduidige resultaten worden verkregen die ook internationaal uitwisselbaar zijn.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Nicolet Baas, consultant, telefoon 015 2 690 371 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Vaste biobrandstoffen’ houdt zich bezig met ontwikkelen van normen voor specificatie en classificatie van biomassa, of waarmee de fysieke en fysische eigenschappen van biomassa gestandaardiseerd, nauwkeurig en betrouwbaar vast te stellen zijn. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 21404:2020 en

Vaste biobrandstoffen - Bepaling van het smeltgedrag van as

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie