Norm voor energie-efficiëntie en besparingsberekeningen voor landen, regio’s en steden gepubliceerd

22-09-2015 De norm NEN-ISO 17742:2015 ‘Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities’ geeft geharmoniseerde methoden voor energie-efficiëntie en energiebesparingsberekeningen met behulp van methoden gebaseerd op indicatoren en op genomen maatregelen. Deze methoden zijn gericht op de geografische entiteiten landen, regio's en steden. De norm kan worden gebruikt door alle belanghebbenden die energiebesparingen willen kwantificeren over een bepaalde periode, zoals overheden, international energy agency, NGO's, branches, beleidsmakers, etc.

De methoden maken het mogelijk tot uitspraken te komen over te verwachten en gerealiseerde energie-efficiëntie en besparing op genoemde aggregatie niveaus. Dit komt onder andere tegemoet aan de vraag naar geharmoniseerde methoden in het kader van de klimaatproblematiek op internationaal niveau, maar ook bijvoorbeeld aan de wens om op landen en steden niveau het effect van (beleids)maatregelen te kunnen voorspellen en later de daadwerkelijke realisatie vast te kunnen stellen.

NEN-ISO 17742:2015 beschouwt alle eindgebruik sectoren, zoals huishoudens, industrie, tertiaire diensten, landbouw en transport. De norm is niet bestemd voor de berekening van energiebesparing van afzonderlijke huishoudens, organisaties, bedrijven of andere eindgebruikers.

Nederlandse expertise in de norm verwerkt

Nederland heeft de ontwikkeling van deze norm getrokken en belangrijke expertise geleverd. Daarbij is de Europese norm NEN-EN 16212 ‘Rendement van de energie-omzetting en besparingsberekening, Top-down en Bottum-up methoden’ als brondocument ingebracht. Doordat Nederland zowel op de EN-norm als de ISO-norm veel invloed heeft gehad, spoort NEN-ISO 17742 goed met hetgeen we in Nederland aan methoden ontwikkeld hebben. Verschil is dat er in de internationale (ISO-)norm een kwaliteitsslag is gemaakt en de methoden nu verrijkt zijn met de inbreng van de internationale gemeenschap.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Bert Dijkstra, consultant Energiewinning, telefoon (015) 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Bert Dijkstra, consultant Energiewinning.

(015) 2 690 326

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie