Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving opgericht

31-10-2018 Op 24 september is het ‘Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving’ opgericht. Bij de oprichtingsbijeenkomst was een brede vertegenwoordiging van netbeheerders, industrie en overheid aanwezig.

Uit de bijeenkomst is gebleken dat een platform voor coördinatie, kennisdeling, identificatie en prioritering binnen het normalisatielandschap zeer gewenst is. De eerste vergadering vindt begin december plaats. De oprichting van het Normalisatieplatform is een initiatief van NEN en netbeheerders. Doordat waterstof mogelijk een belangrijke rol zal innemen binnen de energietransitie, leidt dit tot uiteenlopende vraagstukken.

Op Europees en mondiaal niveau worden vele projecten, initiatieven en kennisplatformen op het gebied van waterstof ingericht. Met dit nationale initiatief krijgt de Nederlandse belanghebbende een platform waar in beeld wordt gebracht wat er speelt op het gebied van normalisatie, wat willen en kunnen we doen vanuit Nederland en op wat en welke wijze kunnen we invloed uitoefenen. Tevens kan het platform gebruikt worden voor de uitwisseling van ervaringen en kennis.

Deelname
Wilt ook u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving? Voor deelname aan of meer informatie over het normalisatieplatform: telefoon 015 2 690 465 of e-mail energy@nen.nl t.a.v. Françoise de Jong of Timo de Groot, consultants Energie.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie