Normen voor energie efficiënte bedrijfsvoering zetten wereldwijd de toon

19-08-2014 Met als start de ontwikkeling van een norm voor energie management systemen, NEN EN ISO 50001, is er een familie van normen aan het ontstaan rond het thema "energie efficiënte bedrijfsvoering". Het schema (onderaan) geeft een overzicht van deze 'familie van normen'.

Alles wijst erop dat de 'familie van normen' bestaande uit Europese CEN en internationale ISO normen, toonaangevend wordt, ook binnen Nederland:

  • in alle Europese landen is de ISO 50001 overgenomen en zijn de nationale normen en de Europese norm voor energiemanagement systemen ingetrokken (Nederland beschikte niet over zo'n nationale norm maar heeft de referentie energiezorg, deze referentie wordt gaandeweg vervangen door de ISO 50001;
  • ons omringende landen hebben overheidsprogramma's voor energie efficiency in ontwikkeling of in uitvoering waarin ISO en CEN normen nadrukkelijk een rol spelen (bijvoorbeeld Engeland, Duitsland en Frankrijk). In Duitsland zie je een sterke toename van ISO 50001 gecertificeerde bedrijven. Ook buiten Europa bestaan stimuleringsprogramma's zoals het U.S. DOE gaf steun aan de Superior Energy Performance (SEP) program en het Chileense Pilot Program Implementation of ISO 50001 Energy Management Systems 2013;
  • voor bedrijven die deelnemen aan MJA3 (Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008-2020) en MEE (Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie) wordt ernaar gestreefd om de vierjaarlijkse EEP-aanpak (audit/energie-efficiëntieplan) als invulling van deze verplichting te laten gelden. Met de beschikbare (en geplande) normen voor energiemanagement kan een organisatie een energie-efficiëntieplan opstellen en de audit uitvoeren;
  • de Richtlijn Energie Efficiency (EED) verplicht tot de uitvoering van een energy audit voor de grote energieverbruikers en schrijft voor dat de lidstaten stimuleringsprogramma's hebben voor de uitvoering van audits en energiemanagement systemen bij SMEs en de overheidsgebouwen. In dit kader spelen de genoemde normen een grote rol;
  • ook het Nederlandse energieakkoord verwijst naar de EED en noemt nadrukkelijk de energie audit als instrument voor energie efficiency in het bedrijfsleven;
  • bedrijven die zich tot nu toe hebben laten certificeren zijn voor groot deel bedrijven die internationaal georiënteerd zijn. Via internationaal opererende bedrijven komt de norm 'als vanzelf' over de landsgrenzen heen.

Om energie te besparen, is bewustwording bij bedrijven en particulieren van essentieel belang. Voor bedrijven kan invoering van een energiemanagementsysteem hierbij helpen. ISO 50001 beschrijft zo’n systeem en specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren ervan. Het helpt de organisatie een systematische benadering te volgen voor continue verbetering van de energieprestaties. De norm volgt de lijn van alle managementnormen en is daarom bijzonder eenvoudig te implementeren door organisaties die bijvoorbeeld al voor het behalen van kwaliteitsdoeleinden ISO 9001 hebben geïmplementeerd.

Wereldwijde reacties

Vooraanstaande bedrijven geven een reactie over de voordelen van implementatie van ISO 50001. Deze reacties zijn in ISO Focus gepubliceerd, een korte impressie:

Ian Johnson, Operations Director Coca-Cola Enterprises
‘Coca-Cola Enterprises is proud to be the first company in the global food and beverage industry to be officially recognized for its energy management practices, and believes the certification will help us drive forward with new efficiencies and cut our carbon footprint and costs even further. We now have a structured approach to identify opportunities to improve, and then a formal management review to follow through on actions and record success. The benefits we have seen so far are around the focus it brings to energy saving in the business, and the systematic approach that must be followed. This helps us to achieve continual improvement of energy performance, including energy efficiency, energy use and consumption. In addition, there is a financial benefit for the business given the current high prices of energy’
Philip Fullerton, Technical Director Northern Marine Management
'Raising awareness among the ship’s officers is the most important controllable factor. If voyage management is not executed properly then the additional bunker consumption is significant. Commercial and environmental impacts are huge. We had an objective to reduce fuel consumption by 5 % and this was achieved over a two-year period. Since the objective was met we have continued to refine the savings, and with ISO 50001 a more structured approach can be taken’
Refhan Razeen, General Manager Heritance Ahungalla Hotel
‘By setting a target to reduce the energy bill by 8 %, the bottom line expenses will be reduced too. During November 2011 we achieved a considerable reduction in the energy bill. Reducing operating costs during low occupancy periods also helps the hotel immensely. By practicing energy saving thoroughly and conscientiously we not only save money, but also contribute to the national grid in a very positive way. Also, by regular training and seminars on energy saving we have managed to educate our staff to a level where they are now conscious of energy consumption. Leaflets on energy saving methods, which can also be applied at home, have been distributed to every employee.’
Maurice Ahern, Energy and Telecom Manager, University College Cork
‘Improved operational control of existing equipment and systems has received a strong focus as a result of implementing ISO 50001. We have been impressed by the new savings opportunities we have identified, many at low cost’ ‘….. as a result of the energy review process of our energy management system, we have identified many opportunities to improve operational control of our equipment and systems. Natural gas for building heating is our largest energy use and its consumption has fallen by 5.2 % in the past six months, coinciding with the period of preparing for certification’


De 'familie van normen'

De Internationale familie van normen voor een energie efficiënte bedrijfsvoering wordt ontwikkeld en onderhouden door experts uit 55 deelnemende landen. Binnen Europa wordt bewaakt dat de normen aansluiten bij de Europese wet en regelgeving Energie Efficiency Directive.

De 'familie van normen' digitaal

Meedoen?

Wilt u meedraaien in het netwerk van deskundigen die hierbij betrokken zijn dan kunt u deelnemen aan de normcommissie Energie efficiency en energiediensten. De normcommissie vormt een platform voor de ontwikkeling, het onderhoud en ook, waar nodig, de nationale vertaalslag van de familie van normen rond het thema "energie efficiënte bedrijfsvoering".
Daarnaast kunnen op adhoc basis partijen bijeen worden gebracht voor het maken van afspraken over specifieke onderwerpen.

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met Bert Dijkstra, consultant Energy, telefoon (015) 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact en informatie

Meer informatie over dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:
Bert Dijkstra

(015) 2 690 108

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie