Normontwerp aansluitleidingen voor gas, NEN 7244 deel 6, ter commentaar

15-12-2016 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 6 uit deze normenserie is herzien en als normontwerp gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 5 maart 2017 online commentaar indienen op het normontwerp.

De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 6 uit deze normenserie is herzien en als normontwerp gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 5 maart 2017 online commentaar indienen op het normontwerp.

NEN 7244-6 geeft specifieke functionele eisen voor aansluitleidingen voor gas met een maximale bedrijfsdruk van 1,6 Mpa (16 bar), met inachtneming van de maximale bedrijfsdrukken per materiaalsoort. De norm dient in onderlinge samenhang te worden gezien met de overige delen uit de NEN 7244-reeks.

Wijzigingen

Het normontwerp NEN 7244-6:2016 vervangt de versie uit 2005. In de nieuwe versie zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen. Meer in detail gaat het om de volgende wijzigingen:

  • De ‘Wegwijzer in Europese en nationale normen en richtlijnen’ is niet meer in het voorwoord opgenomen.
  • De hoofdstukindeling is aangepast aan de uniforme hoofdstukindeling van de NEN 7244-reeks.
  • Naast trekvaste en niet-trekvaste verbindingen is een nieuwe categorie toegevoegd: beperkt trekvast. Deze verbindingen mogen uitpandig op meer dan 1 meter voor de gevel en in sommige situaties inpandig worden toegepast. In de norm is een tabel toegevoegd waarin is weergegeven welke verbindingen zijn op welke locatie zijn toegelaten.
  • Nodulair gietijzer is niet meer opgenomen als buismateriaal in bijlage A ‘Verbindingstechnieken in aansluitleidingen’, omdat dit materiaal niet meer wordt gebruikt bij de nieuwe aanleg van aansluitleidingen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Kars Jansen, Consultant, telefoon (015) 2 690 261 of e-mail kars.jansen@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen?

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Gasdistributieleidingen’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen in de NEN 7244-reeks, onder andere op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Kars Jansen, consultant.

energy@nen.nl

(015) 2 690 261

Normcommissies Energie

Energie