Normontwerp aansluitleidingen voor gas ter commentaar gepubliceerd

11-09-2019 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 9 uit deze normenserie is herzien en als normontwerp gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 1 december 2019 online commentaar indienen op het normontwerp.

Ontwerp NEN 7244-9 geeft specifieke functionele eisen voor de afhandeling van gasmeldingen en periodiek gaslek zoeken. De norm dient in onderlinge samenhang te worden gezien met de overige delen uit de NEN 7244-reeks.
In het verlengde hiervan is normontwerp NEN 7249 'Bovengronds gaslekzoeken, methode: sleepmat' opgesteld. Dit normontwerp beschrijft een uniforme en algemeen toepasbare meetprocedure voor het uitvoeren van het periodiek bovengronds gaslekzoeken. Belanghebbenden kunnen eveneens op normontwerp NEN 7249 tot 1 december 2019 online commentaar indienen.

Wijzigingen

Het normontwerp NEN 7244-9:2019 vervangt de versie uit 2008. In de nieuwe versie zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen.

Commentaar

Belanghebbenden kunnen het normontwerp gratis inzien en tot 1 december 2019 commentaar indienen via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie, telefoon 015 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Gasdistributieleidingen’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen in de NEN 7244-reeks, onder andere op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie,

energy@nen.nl

015 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie