Normontwerp bovengronds gaslek zoeken ter commentaar gepubliceerd

11-09-2019 Het normontwerp NEN 7249 'Bovengronds gaslek zoeken, methode: sleepmat' is opgesteld met het doel om landelijk een eenduidige en betrouwbare wijze van periodiek gaslek zoeken te bewerkstelligen zodat de resultaten van de uitgevoerde metingen onderling vergelijkbaar zijn. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 1 december 2019 online commentaar indienen op het normontwerp.

In dit normontwerp is een uniforme en algemeen toepasbare meetprocedure voor het uitvoeren van het periodiek bovengronds gaslek zoeken vastgelegd volgens NEN 7244-9 'Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar – Deel 9: Specifieke functionele eisen voor de afhandeling van gasmeldingen en periodiek gaslek zoeken’.
NEN 7244-9 is gelijktijdig herzien. Belanghebbenden kunnen ook commentaar indienen op Ontwerp NEN 7244-9.

Commentaar en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2019 commentaar indienen via normontwerpen.nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie, telefoon 015 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Gasdistributieleidingen’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen in de NEN 7244-reeks, onder andere op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie,

energy@nen.nl

015 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie