Normontwerp over biogasinstallaties ter commentaar gepubliceerd

08-02-2018 De nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ heeft een norm ontwikkeld voor de bepaling van ontwerp, operatie, onderhoud en het buiten gebruik stellen van biogasinstallaties. Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2018 commentaar indienen op NEN 8771.

Het gepubliceerde normontwerp betreft NEN 8771 ‘Ontwerp, operatie en onderhoud van biogasinstallaties’. Deze ontwerpnorm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan.

Commentaarperiode

Commentaar indienen is mogelijk tot uiterlijk 1 mei 2018. Via normontwerpen.nen.nl is de norm in te zien en kan er commentaar geleverd worden.

Commentaren die worden aangeleverd, worden door de Nederlandse normcommissie besproken en verwerkt. Vervolgens worden de indieners van het commentaar over deze verwerking geïnformeerd.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie, telefoon 015 2 690 465 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

De normcommissie ‘310 255 ‘Biogasinstallaties’ houdt zich bezig met het opstellen van nationale normen voor biogasinstallaties en voor ruw biogasleidingen buiten de inrichting. De normcommissie volgt daarnaast het internationale normalisatiewerk (ISO/TC 255). Wilt ook u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied, waaronder (commentaarverwerking op) NEN 8771? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail aan energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie