Normontwerp voor bepaling bio-based gehalte ter commentaar gepubliceerd

14-10-2014 CEN heeft normontwerp prEN 16785 ‘Bio-based producten - Bepaling van het bio-based gehalte met gebruik van koolstofdatering en elementenanalyse’ opgesteld. Nederlandse belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 11 januari 2015. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Dit normontwerp gaat over de bepaling van het bio-based gehalte (van bio-based producten) met gebruik van koolstofdatering en elementenanalyse. De methode die in de norm beschreven staat, moet producenten va bio-based producten in staat te stellen om eenduidig aan te tonen wat het bio-based gehalte van hun producten is. Ook partijen die dit willen verifiëren, hebben met deze methode een zeer bruikbare en eenduidige tool in handen.

Vanuit de Nederlandse normcommissie 310 031 ‘Bio-based producten’ is een aantal belanghebbenden uit het Nederlandse bedrijfsleven direct betrokken bij de ontwikkeling van deze normen. Via deze normcommissie wordt het Nederlandse commentaar op de conceptnormen voor bio-based producten verzorgd. Belanghebbenden die willen meewerken aan de ontwikkeling van of willen meebeslissen over deze Europese normen, kunnen lid worden van deze normcommissie.

Commentaarperiode

Commentaar indienen op prEN 16785 is mogelijk tot 11 januari 2015. De aangeleverde commentaren worden door de Nederlandse normcommissie besproken en, zo mogelijk, ingediend in het Europese normontwikkelingstraject.

Het invulformulier voor commentaar kan per e-mail worden opgevraagd bij Linda Helwig: linda.helwig@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie